Panel dyskusyjny „Homofobia, Ateofobia, Mizoginia – choroby przenoszone drogą religijną”

piątek
12.06.2015 18:30

Panel dyskusyjny „Homofobia, Ateofobia, Mizoginia – choroby przenoszone drogą religijną”

artystyczne

wstęp wolny

państwomiasto, ul. Gen W. Andersa 29, godz. 18:30-20:30

 

Opis: Będzie to panel dyskusyjny nt. dyskryminacji przedstawicieli środowisk LGBTQ, osób niewierzących i kobiet, która ma swoje źródło w religiach (chrześcijaństwie, judaizmie, islamie, hinduizmie), a w szczególności w religii rzymskokatolickiej. Będzie mowa o negatywnym stosunku do nieheteronormatywności, nierównym traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz wrogości do innowierców i heretyków w Piśmie Świętym i dziełach Ojców Kościoła. Poruszona zostanie kwestia wpływu, jaki to miało i ma nadal na kształtowanie się i propagowanie postaw homofobicznych, ateofobicznych i mizoginicznych w dzisiejszym społeczeństwie i ,w efekcie, na deficyt demokracji w Polsce. Czy patriarchat utrwalany przez religie dotyka te środowiska w równym stopniu? Czy są one solidarne wobec opresji? Jakie postulaty, sojusze i strategie przeciwko motywowanej religijnie dyskryminacji realizowanej w oparciu o sojusz tronu i ołtarza ?
Celem panelu jest popularyzacja wiedzy na ten temat, jak również wzmocnienie współpracy między środowiskami LGBTQ, feministycznymi i ateistycznymi, inicjowanie wspólnych działań i wypracowywanie wspólnego stanowiska wobec polityki państwa w tym obszarze. Intencją organizatorów jest także wzmocnienie współpracy między środowiskiem akademickim a środowiskiem działaczy społecznych.

Strona www: https://www.facebook.com/events/711872565606696/

Organizator: Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego


Panel dyskusyjny „Homofobia, Ateofobia, Mizoginia – choroby przenoszone drogą religijną”

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz