Organizacje pozarządowe wobec budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego

poniedziałek
4.03.2013 17:00

Spotkanie z Dariuszem Kraszewskim, autorem Analizy budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego pod kątem finansowania NGO i dyskusja

Federacja MAZOWIA zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i inne zainteresowane osoby na prezentację wniosków z analizy budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego i późniejszą dyskusję. Spotkanie odbędzie się 4 marca 2013r. w państwomiasto (ul. Andersa 29) w Warszawie. Początek o 17.00.

  • Jaka jest struktura budżetu Samorządu Województwa?
  • Jaką część budżetu przeznacza się na współpracę z organizacjami pozarządowymi i jakie to organizacje?
  • Jak tworzy się budżet i jaka jest w tym procesie rola organizacji pozarządowych?

Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdują się w ogólnodostępnych danych, na analizę których często brakuje czasu. Tekst (wersja kolorowa, wersja czarno-biała) w którym wspomniane dane zostały zebrane i przeanalizowane posłuży jako punkt wyjścia do dyskusji o roli obywateli, również gdy reprezentują ich organizacje pozarządowe, w kształtowaniu budżetu Samorządu Województwa. Szczególną uwagę poświęcimy mechanizmom umożliwiającym udział organizacji pozarządowych w procesie tworzenia i realizowania budżetu i szerzej – polityki finansowej Samorządu Województwa.

O autorze:

Dariusz Kraszewski – działacz społeczny, z wykształcenia socjolog, przez ostatnie kilka lat zajmujący się kwestiami dotyczącymi partycypacji mieszkańców w procesach tworzenia budżetów gmin, kontroli społecznej tworzenia i wykonywania budżetów gminnych oraz przejrzystości działania władz samorządowych. Współtwórca programu Budżet Obywatelski realizowanego przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Celem programu jest wzmacnianie sołectw w korzystaniu z możliwości jakie niosą fundusze sołeckie. Propagator idei demokracji partycypacyjnej a szczególnie mechanizmu budżetu partycypacyjnego. Obecnie pracuje nad rozwojem Stowarzyszenia Obywatelskiego Svoboda, które założył w swojej rodzinnej gminie, a którego celem jest m. in. działanie na rzecz zmiany paradygmatu funkcjonowania władzy lokalnej.

Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA (www.mazowia.org.pl) istnieje od 2001r. Jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Obecnie zrzesza 41 organizacji pozarządowych, które wspiera prowadząc działania rzecznicze, szkoleniowe, doradcze i animacyjne.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłoszenia pod nr tel. (22) 652 22 66 lub adresem e-mail p.sobieszuk@mazowia.org.pl (Paulina Sobieszuk).

Tekst powstał, a spotkanie odbywa się w ramach projektu „Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz