Okrągły Stół po 25 latach

czwartek
6.02.2014 19:00 - 21:00

25 lat temu po przeciwnych stronach, dzisiaj – dumni obywatele wolnej Polski.
Uczestnicy obrad Okrągłego Stołu dokonają podsumowania 25-lecia przemian. Skonfrontują swoje oczekiwania z realiami.

Spróbują odpowiedzieć na szereg pytań, np.:

Jakie były oczekiwania w momencie przystąpienia do rozmów?
Które z nich się spełniły?
W jaki sposób uczestnicy tamtych wydarzeń postrzegają ostatnie ćwierćwiecze w Polsce?
Czy polskie doświadczenie pokojowego wyjścia z kryzysu politycznego i ekonomicznego może być użyteczne dziś na Ukrainie?

Uczestnicy debaty:

– Stanisław Ciosek – działacz PZPR, ambasador w ZSRR i Rosji (1989–1996), poseł na Sejm PRL VI, VII i VIII kadencji.

– Władysław Frasyniuk – polski polityk, przedsiębiorca, działacz opozycji w PRL, były przewodniczący Unii Wolności i Partii Demokratycznej, poseł na Sejm I, II i III kadencji.

Spotkanie poprowadzi Dominika Wielowieyska, dziennikarka Radio TOK FM i Gazety Wyborczej.

Wydarzenie na facebooku – tutaj.
Zapraszamy.

Okrągły Stół po 25 latach

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz