Ogród zoe-logiczny. Strategie posthumanistyczne w najnowszej literaturze.

poniedziałek
3.02.2014 18:00

Podczas najbliższego spotkania, organizowanego przez Staromiejski Dom Kultury w Warszawie oraz redakcję „Wakatu”, porozmawiamy o tym, w jaki sposób współczesna literatura uczestniczy w debacie nad przemianami relacji pomiędzy ludźmi a innymi zwierzętami i istnieniami, w jakim stopniu działa na rzecz przeobrażenia antropocentrycznego modelu kultury, w którym żyjemy, i czy może stanowić nowy głos w dyskusjach ekologów, ekohumanistów, bioetyków lub polityków.

Spróbujemy zrekonstruować główne założenia, cele, ale również kontrowersje wynikające z podejścia posthumanistycznego, wiążąc zagadnienia filozoficzne z konkretnymi realizacjami tekstowymi.

Przyjrzymy się nowym typom związków człowieka z innymi bytami a także płaszczyznom ich wzajemnego porozumienia/kohabitacji (w sferach „bios”/”zoe”) we wspólnotach, projektowanych przez literaturę. Zapytamy, między innymi, za pomocą jakich narzędzi literatura podejmuje próbę zniesienia, przesunięcia lub „pofałdowania” granicy międzygatunkowej; które z jej strategii antropomorfizacyjnych konserwują raczej centralną pozycję człowieka w świecie, a które mają zdolność oddziaływania emancypującego głosy zwierzęcych aktantów; w jaki sposób narratywizuje ona kwestię przemocy w naturze i czy nie nazbyt często tę przemoc niekorzystnie naturalizuje?

Gościem specjalnym spotkania będzie Anna Barcz (IBL PAN).
Dyskusję poprowadzi Michał Kasprzak („Wakat”).

Spotkanie ma również na celu wspierać prace nad tworzeniem kolejnego numeru kwartalnika „Wakat/Notoria”. Zapraszamy zarówno osoby zainteresowane współpracą z redakcją, jak i wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoimi uwagami na zaproponowany temat. Aby ułatwić Państwu aktywny udział w dyskusji seminaryjnej, na potrzeby edukacyjne udostępnimy skany tekstów, które będą omawiane podczas spotkania, na stronie www.

Ponadto w programie:
– prezentacja najnowszego numeru „Wakatu” (3-4/2013): DONOSY Z BLOCHOWISKA
– pokaz klipów autorstwa Oli Wasilewskiej do wierszy młodych polskich poetów i poetek

Wydarzenie na Facebooku – tutaj.

ZAPRASZAMY.

 

Ogród zoe-logiczny. Strategie posthumanistyczne w najnowszej literaturze.

Anna Barcz – ur. w 1979 r., doktorantka IBL PAN. Pod kierunkiem prof. Ryszarda Nycza pisze pracę o ekokrytyce i doświadczeniu lektury w wybranych tekstach nowoczesności. Absolwentka warszawskiej filozofii i anglistyki. Publikowała m. in. w „Artmix’ie”, „Zeszytach literackich”, „Historii Pol(s)ki”, „Recyklingu idei”, „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”, „Zinie”, „Tekstach Drugich” a także w czasopismach międzynarodowych i antologiach zbiorowych. Członkini ASLE (The Association for the Study of Literature and Environment) i CLAS (Cultural and Literary Animal Studies) oraz zespołów IBL PAN: “Geopoetyka” i “Literatura i gender”. Prowadzi ekokrytyczny blog.

Michał Kasprzak – ur. w 1981 r., krytyk literacki, poeta, studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Redaktor kwartalnika „Wakat”. Sygnatariusz Manifestu Neolingwistycznego, autor tomiku poetyckiego „Bo on to zgubi” (Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2003). Szkice krytyczne publikował m.in. w „Lampie”, „Studium”, „Ha!arcie”, „Odrze”, „Toposie”, „Witrynie Czasopism”, antologii „Tekstylia” (Kraków, 2003) oraz przewodniku „Literatura polska 1989 – 2009” (Kraków, 2010). Współredaktor serii poetyckich wydawanych przez SDK. Stypendysta Miasta Warszawy oraz MKiDN w roku 2012. Mieszka w Warszawie.

 

logo mkidn

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz