OFE i dalsza prywatyzacja emerytur w Polsce

czwartek
2.03.2017 19:00

#czwartkiRazem

Prywatyzacja polskiego systemu emerytalnego okazała się katastrofą. W 1999 r. rząd AWS-UW oddał losy milionów ówczesnych i przyszłych emerytów w ręce Otwartych Funduszy Emerytalnych, prywatnych firm, które zarabiają na naszych składkach przekazywanych im przez władze publiczne. System OFE to typowy przykład działania neoliberalnej zasady prywatyzacji zysków i uspołeczniania kosztów. Efektem ich funkcjonowania jest z jednej strony rosnący dług publiczny, a z drugiej obniżenie emerytur i podniesienie wieku emerytalnego. Mimo jednoznacznie negatywnego bilansu reformy z 1999 r. rząd PiS nie ma zamiaru jej odwoływać.

Jak doszło do narzucenia skrajnie nieefektywnego i niesprawiedliwego sprywatyzowanego systemu emerytalnego w Polsce? Czy prywatyzacja emerytur jest rozwiązaniem ku któremu zmierzają kraje wysokorozwinięte? Czy, mimo wzrostu wydajności, musimy pracować dłużej? Na czym polega różnica między zasadą zdefiniowanej składki, a zasadą zdefiniowanego świadczenia? Jaka jest alternatywa dla OFE?

Leokadia Oręziak, profesor nauk ekonomicznych, specja­listka z dziedziny finansów międzynarodowych, rynku finan­sowego i integracji europejskiej. Jest profesorem zwyczajnym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracuje w Kate­drze Finansów Międzynarodowych, kieruje Zakładem Finan­sów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń. Autorka wielu książek. Między innymi głośnej OFE katastrofa prywatyzacji emery­tur w Polsce (2014).

Spotkanie będzie transmitowane na żywo na stronie Razem w Warszawie

OFE i dalsza prywatyzacja emerytur w Polsce

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz