Od czego uciekają ludzie z Czeczenii i z czym się spotykają?

poniedziałek
10.10.2016 15:00-17:00

Zapraszamy na dyskusję ekspercką, poświęconą sytuacji Czeczenów, którzy obecnie znajdują się przy polskiej granicy, oraz losowi tych ludzi.

Obecnie dużo Czeczenów znajduje się przy punkcie granicznym w Terespolu. Straż graniczna wbrew prawu nie pozwala im na składanie wniosków o azyl w Polsce. Kryzys ten trwa od miesięcy, pomimo nagłaśniania go przez obrońców praw człowieka i dziennikarzy. Jak doszło do tej sytuacji i jak wygląda ona obecnie? Jakie warunki panują na przejściu granicznym? Kim są ludzie, którzy starają się dostać do Polski i jakie nastroje panują wśród nich?

Żeby w pełni ocenić sytuację, należy również przyjrzeć się temu, dlaczego ci ludzie uciekają z Czeczenii. Minister MSWiA Mariusz Błaszczak oraz prawdopodobnie wielu innych ludzi uważają, że skoro w republice teraz nie ma wojny, nie ma też zagrożenia dla ludzi oraz podstaw, by ubiegać się o azyl w innym państwie. Wysłuchamy ekspertów, którzy opowiedzą, co faktycznie dzieje się na Kaukazie Północnym. Przedstawione zostaną również fragmenty raportu o władcy Czeczenii Ramzanie Kadyrowie “Zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego” opracowanego przez rosyjskiego opozycjonistę Ilję Jaszyna.

Ostatnia część dyskusji poświęcona będzie temu, jak przebiega adaptacja Czeczenów, którzy przyjechali do Polski wcześniej, oraz jakie perspektywy czekają na nową falę migrantów. Ten trzeci etap ich życia, chociaż nie wiąże się z taką niepewnością i zagrożeniem, jak poprzednie, również jest trudny i stresujący dla obu stron – jak migrantów, tak strony polskiej. Ten temat dla polskiego społeczeństwa jest najbardziej drażliwy i aktualny.

Chcemy stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczenia między ekspertami, ale jednocześnie doprowadzić do powstania wszechstronnego i wiarygodnego obrazu problemu dla szerszej publiczności. Dziennikarze oraz wszyscy zainteresowani będą mogli zadawać ekspertom pytania.

Swój udział w wydarzeniu już potwierdzili:

Ilja Chorszew, “Komitet Przeciwko Torturom” (Rosja)
Lidia Michalczenko, dziennikarka czasopisma kaukaskiego „Dosz”, była pracowniczka portalów „Kawkazskij Uzieł” (Węzeł Kaukaski),Ingusheniaru.org i in.
Marta Szczepanik, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Aleksandra Chrzanowska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Gagik Grigoryan, Fundacja „Ocalenie”
Elsi Adajew, czeczenski osrodek samopomocy SINTAR
Jakub Dudziak, Rzecznik Prasowy Urzędu ds. Cudzoziemców

Wydarzenie będzie transmitowane na stronie www.facebook.com/eastbook.ru

Organizatorzy: stowarzyszenie Za wolną Rosję, portal Eastbook RU /Eastbook, Fundacja Projekt: Polska

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz