(O)cena polskiej transformacji

czwartek
29.05.2014 18:00

Fundacja im. prof. Bronisława Geremka rozpoczyna nowy cykl spotkań pod tytułem „(O)cena transformacji”.

Pierwsze spotkanie, w formie debaty panelowej, odbędzie się 29 maja w klubie Państwomiasto w Warszawie. Kolejne spotkania będą miały formę wykładów odbywających się w siedzibie fundacji.  Fundacja organizuje również seminaria dyskusyjne poświęcone dekadzie lat 90-tych.

Panel: Waldemar Kuczyński, Andrzej Leder, David Ost
Moderacja: Karolina Wigura

//

Waldemar Kuczyński – ekonomista. W 1980 roku członek Komisji Ekspertów przy Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym (MKS). Minister Przekształceń Własnościowych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Główny doradca ekonomiczny premiera Jerzego Buzka. Publicysta, komentator życia politycznego.

Andrzej Leder – filozof. Kierownik Zespołu Badawczego Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Autor książki „Prześniona rewolucja, ćwiczenie z logiki historycznej”(2013)

David Ost – profesor nauk politycznych w Hobart and William Smith Colleges (USA). W latach 1989-2004 badał ruch „Solidarność” w Polsce. Wykładał na Uniwersytecie Warszawskim. Autor książki „Klęska Solidarności”

Karolina Wigura – socjolożka, dziennikarka. Członkini redakcji Kultury Liberalnej. Adiunktka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.

 

 

(O)cena polskiej transformacji

Naszą ambicją jest namysł nad istotą polskiej transformacji oraz nad sposobem jak była ona przedstawiana polskiej opinii publicznej. Chcemy również zastanowić się w jaki sposób oba te procesy wpłynęły na obecną sytuację społeczno-ekonomiczną Polski.

Transformacja zaowocowała fundamentalnymi zmianami w strukturze gospodarki kraju wraz ze zmianami o charakterze instytucjonalnym i politycznym. Proces ten często opisywany jest jako modelowy i stawiany za wzór innym krajom regionu. Mimo bezspornych osiągnięć okresu przełomu, warto zastanowić się czy można było uniknąć negatywnych konsekwencji transformacji takich jak likwidacja społeczeństwa egalitarnego, powstanie systemu ekonomiczno-społecznego charakteryzującego się jednym z najwyższych nierówności płacowych w Europie. Środowiska feministyczne podnoszą kwestię praw kobiet, które w niektórych ważnych aspektach były lepiej zabezpieczone w PRL niż w III RP.

W pierwszej debacie wezmą udział osoby, które tak jak Waldemar Kuczyński brały aktywny udział  w procesie transformacji od strony decyzyjno-politycznej oraz David Ost i Andrzej Leder czyli naukowcy, którzy mają na swoim koncie badania oraz ważne książki dotyczące tego okresu. Moderatorką spotkania będzie Karolina Wigura – szefowa działu politycznego tygodnika Kultura Liberalna.

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz