O nowej polityczności młodych ludzi w Europie

środa
24.09.2014 20:00-21:30

Jak zmienia się zainteresowanie młodych ludzi polityką? Czy młodzi mogą mieć wpływ na przyszłość Europy? W jaki sposób mogą angażować się w życie polityczne swojego kraju? Te pytania staną się przyczynkiem do dyskusji o nowej polityczności młodych osób jako tendencji ogólnoeuropejskiej. Rozmawiać o tym będą:

Joanna Erbel, stołeczna aktywistka i działaczka społeczna, kandydatka na stanowisko Prezydenta Warszawy

Paulina Piechna-Więckiewicz, polska działaczka partyjna, samorządowa i młodzieżowa, wiceprzewodnicząca Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznego, radna m.st. Warszawy (w kadencjach 2006–2010, 2010–2014).

Adam Grzegrzółka, polityk, samorządowiec, były burmistrz dzielnicy Białołęka, w 2014 roku wygrał konkurs na stanowisko wicedyrektora w Centrum Komunikacji Społecznej, od sierpnia pełni obowiązki Dyrektora Biura Administracyjno-Gospodarczego.

 Moderator: Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny „Liberte!”

Panel jest organizowany w ramach II edycji programu Szkoły Liderów Politycznych Partnerstwa Wschodniego.W spotkaniu weźmie udział 26 liderów politycznych z Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Uczestnikami tegorocznej edycji programu są młodzi liderzy w wieku do 35 lat aktywnie uczestniczący w życiu politycznym w krajach zamieszkania, reprezentujący partie polityczne, instytuty badawcze oraz ruchy społeczno-polityczne.

 Więcej informacji o projekcie:

Projekt Szkoła Liderów Politycznych Partnerstwa Wschodniego skierowany jest do liderów politycznych z Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Jego celem jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w krajach Partnerstwa Wschodniego w tworzeniu kapitału społecznego. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w szkoleniach rozwijających ich kompetencje liderskie, wizytach studyjnych, wymianie dobrych praktyk i aktywnościach służących sieciowaniu uczestników projektu. Odbiorcami projektu są młodzi liderzy życia publicznego ww. krajów, pretendujący do bycia przyszłymi przedstawicielami kadr publicznych w swoich państwach. Ponadto działanie ma zbudować sieć młodych ludzi aktywnie uczestniczących w życiu publicznym swoich krajów, tworzyć więzy między zaangażowanymi państwami oraz dać pole do nawiązania współpracy. Program objął patronatem honorowym Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski. Program jest realizowany we współpracy z organizacjami partnerskimi: Europejskim Dialogiem z Ukrainy, Holenderskim Instytutem Demokracji Wielopartyjnej – Reprezentacja na Kaukazie Południowym z Gruzji, Krajową Radą Młodzieży z Mołdawii oraz Ruchem Pozytywna Zmiana z Azerbejdżanu.

Spotkanie jest otwarte, odbędzie się w języku polskim z tłumaczeniem symultanicznym dla anglojęzycznych gości.

O nowej polityczności młodych ludzi w Europie

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz