O Europejskim kryzysie, złych oszczędnościach i dobrym długu

czwartek
2.02.2017 19:00

Europejski kryzys długu trwa już ponad 6 lat. Przez cały ten czas rządy poszczególnych krajów i osławiona Trojka (Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy) aplikują społeczeństwom wciąż ten sam lek w postaci oszczędności i zaciskania pasa. Efekty tej kuracji niezmiennie pozostają takie same: długotrwała recesja lub spowolnienie gospodarcze, wzrost nierówności, pauperyzacja dużych grup ludności, destabilizacja stosunków pracy… i powiększanie się zadłużenia. Gdzie zatem tkwi błąd?
Neoliberalne elity stawiają fałszywą diagnozę i przepisują trującą terapię. W rzeczywistości dług nie jest przyczyną, ale skutkiem kryzysu, a oszczędności mogą jedynie ten kryzys pogłębić. Prawdziwą odpowiedzią na kryzys powinny być publiczne inwestycje sfinansowane z zadłużenia.

Czy dług publiczny jest czymś złym jak twierdzą neoliberałowie? Czy histeria wokół rzekomo wysokiego zadłużenia nie jest tylko pretekstem do przeforsowania kolejnych antyspołecznych i antypracowniczych posunięć? Komu służy zaciskanie pasa? Dlaczego inwestycje są alternatywą dla oszczędności? Jak się zadłużać by zmniejszyć ciężar długu?

Wykład i dyskusja

Gavin Rae, profesor w Katedrze Nauk Społecz­nych Akademii Leona Koźmińskiego. Autor wielu artykułów i kilku książek o restauracji i ekspansji kapitalizmu w Polsce oraz europejskim kryzysie, i politykach oszczędnościowych – Poland’s return to capitalism: from the socialist block to the European Union (2008), Austerity Policies in Europe: The Case of Poland (2012), Privatising Capital. The Commodification of Poland’s Welfare State (2015).

Spotkanie będzie nagrywane i transmitowane na żywo na stronie Razem w Warszawie

O Europejskim kryzysie, złych oszczędnościach i dobrym długu

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz