(Nie)równe prawo dla kobiet i mężczyzn

wtorek
19.05.2015 18:30

Instytut Spraw Publicznych zaprasza na cykl wykładów w pięciu polskich miastach na temat równości płci w przepisach prawnych.

Czy prawo wszystkich traktuje tak samo? Jakie konstrukcje prawne mogą mieć charakter dyskryminacyjny? Czy język ustaw i kodeksów jest neutralny płciowo?

Choć Konstytucja RP stanowi, że „Kobieta i mężczyzna w RP mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym”, a Polska podpisała Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, to nadal mamy do czynienia z przepisami i konstrukcjami prawnymi o charakterze dyskryminacyjnym.

Jakie to przepisy? Czy dyskryminują one tylko kobiety, czy także mężczyzn? Co zrobić, aby prawo lepiej odpowiadało na potrzeby obu płci? O tym wszystkim podczas wykładów w Olsztynie, Warszawie, Poznaniu, Białymstoku i Krakowie mówić będą wyjątkowe profesorki/profesorowie i nauczycielki/nauczyciele akademiccy – prof. Monika Płatek z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Roman Wieruszewski z Instytutu Nauk Prawnych PAN, dr Katarzyna Sękowska Kozłowska z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, INP PAN, dr Adriana Bartnik z Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii w Olsztynie.

WARSZAWA: 19 maja 2015 r., godz. 18.30 – wykład prof. dr hab. Moniki Płatek. Wydarzenie odbędzie się w państwomiasto, przy ul. Andersa 29. Partnerem wykładu jest Koło Naukowe “Prawo o płeć” oraz państwomiasto.

(Nie)równe prawo dla kobiet i mężczyzn

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz