NetWtorek / civiCRM

wtorek
14.05.2013 18:30

Spotkanie o tym co i jak robić z naszymi bazami kontaktowymi do wolontariuszy, donorów, sponsorów czy członków – a także jak ogarnąć kalendarz organizacji, darowizny i wydarzenia. Jak tym wszystkim zarządzać, żeby się nie pogubić i wiedzieć kto, gdzie, kiedy i co – na te pytanie odpowie Michał Mach, współtwórca platformy CiviCRM: oprogramowania, które powinno być znane wszystkim osobom prowadzącym organizację pozarządową.

CivicCRM to program komputerowy, który pomaga w zarządzaniu relacjami z otoczeniem dla NGO.

CiviCRM powstał i jest rozwijany z myślą o organizacjach pozarządowych oraz projektach społecznych – i do nich przede wszystkim jest adresowany. CiviCRM służy utrzymywaniu kontaktu, lepszej komunikacji i aktywizowaniu osób wspierających organizacje pozarządowe i przedsięwzięcia społeczno-rzecznicze.

Naszym majowym prelegentem będzie Michał Mach – przedsiębiorca, trener, konsultant, koordynator projektów, projektant oprogramowania, jak również regularny uczestnik wielu projektów technologicznych związanych z działalnością społeczną w okresie ostatnich 18 lat. Współzałożyciel projektu CiviCRM, członek założyciel Stowarzyszenia 61, Stowarzyszenia Bank Drugiej Ręki, Stowarzyszenia Warszawski Hackerspace. Pasjonat otwartości, transparentności, powszechności dostępu do wiedzy i pragmatycznego korzystania z Internetu i technologii informatycznych w przedsięwzięciach społecznych. No i oczywiście pierwszy organizator Netwtorków!

Ps. Jeśli przerażają cię wszystkie te komputerowe zawiłości – nie przejmuj się! Gwarantujemy przyjazną atmosferę i dobre wprowadzenie do tematu, a po części oficjalniej: nieoficjalne rozmowy w miłym towarzystwie.

NetWtorek / civiCRM

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz