NABICI WE FRANKA?

środa
25.02.2015 18:00

Przy obecnym kursie łączna wartość kredytów we frankach szwajcarskich sięga 9% polskiego PKB. Zadłużonych w tej walucie jest około 700 tysięcy rodzin.

Ale szok związany z uwolnieniem przez bank centralny Szwajcarii kursu franka dotknął nie tylko osób, które wzięły kredyty w tej walucie. I nie tylko osoby spłacające kredyty odczują następstwa tej decyzji.

Trwająca dyskusja na temat odpowiedzialności kredytobiorców, banków i państwa za kryzys frankowy rodzi pytania o możliwe konsekwencje obecnej sytuacji dla gospodarki, demografii i jakości życia kredytobiorców.

W debacie publicznej pojawiają się też różne pomysły rozwiązania problemu kredytów we frankach.

Pragniemy wraz z zaproszonymi ekspertami, przedstawicielami różnych dziedzin, poszukać odpowiedzi na kilka powiązanych ze sobą pytań:

– Jakie są granice odpowiedzialności państwa i jakie środki powinny zostać podjęte, by kredyty hipoteczne w przyszłości były bezpieczniejsze zarówno z perspektywy kredytobiorcy, jak i całej gospodarki?

– W jaki sposób państwo powinno prowadzić politykę ochrony konsumentów w tym obszarze?

– Czy frankowi kredytobiorcy – w zdecydowanej większości przedstawiciele klasy średniej – powinni liczyć na realną pomoc finansową państwa, np. w formie ulg podatkowych lub preferencyjnych przewalutowań?

Organizatorami debaty są:

Instytut Spraw Publicznych

Fundacja Kaleckiego

Projekt: Polska

państwomiasto

NABICI WE FRANKA?

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz