Muzeum Ukryte – warsztaty z inwentaryzacji dzieł sztuki

poniedziałek
2.10.2017 9.00-17.00

Chcesz przyczynić się do ratowania dzieł sztuki w warszawskich pracowniach artystycznych?

Weź udział w warsztatach z inwentaryzacji dzieł sztuki dokumentujących spuściznę po rzeźbiarzu Stefanie Momocie!

Pomóż nam ratować zapomnianą Warszawę i naucz się:
– jak profesjonalnie fotografować zabytkowe obiekty i dokumenty,
oraz
jak opisywać dzieła sztuki i tworzyć karty inwentaryzacyjne.

Uczestnicy w ramach warsztatów, przeprowadzą inwentaryzację polegającą na wykonywaniu zdjęć oraz opisów dokumentacyjnych obiektów. Wszystkim dziełom zostaną nadane indywidualne numery (z zachowaniem najnowszych standardów muzealnych), które posłużą ich porządkowaniu i umieszczeniu w katalogu. Podczas pierwszego dnia warsztatów uczestnicy zapoznają się z historią i ideą projektu oraz twórczością i biografią artysty, którego prace będa inwentaryzować. Następnie zostaną zapoznani z zasadami organizacji pracy i podziału ról podczas inwentaryzacji: roli fotografa, inwentaryzatora i pomocnika. Kolejnym etapem będą warsztaty fotograficzne (obsługa aparatu, ustawień, lamp), warsztaty z pisania kart inwentaryzacyjnych (z zapoznaniem słownictwa i terminologii potrzebnej do opisu technologicznego, nauką opisu stanu zachowania obiektu, numeracją obiektów, popartymi ćwiczeniami i zadaniami mającymi utrwalić wiedzę np. próbne wypełnianie kart lub poprawianie błędnie wypełnionych kart) oraz warsztaty z obchodzenia się z dziełami sztuki (jak odpowiednio trzymać, jak bezpiecznie przenosić obiekty, jak zabezpieczać po wykonaniu prac).

Każdy z uczestników warsztatów otrzyma własny podręcznik do inwentaryzacji.
Efektem naszych wspólnych działań będzie katalog, który umieścimy w Pracowni Dokumentacji Plastyki Współczesnej IS PAN w Warszawie. Każdy z uczestników zostanie wpisany jako współautor powstałego katalogu.

Harmonogram działania:

01.10. – niedziela – godz. 12 – 20 – pracownia Zofii i Wojciecha Czerwoszów oraz Jerzego Chojanckiego, ul. Niekłańska, Warszawa
– warsztaty wprowadzające – nauka inwentaryzacji w teorii i praktyce, spotkanie obowiązkowe dla wszystkich uczestników.

wybrane przez uczestnika 2 dni z 02.10 – 07.10 w godzinach 9 – 17
– działania praktyczne czyli inwentaryzacja spuścizny artystycznej Stefana Momota, domek Państwo Miasto Jazdów 3/12
Podczas warsztatów zapewniamy pełne wyżywienie – drugie sniadanie + lunch :)

Zapisy: inwentaryzacja.pracowni@gmail.com

Moment w jakim zastajemy pracownię to często ostatnia chwila na uratowanie dzieł sztuki oraz kontakt z ich twórcami lub spadkobiercami!
Zamiast dyskutować o tym czego nie ma i czego już nie przywrócimy, ratuj z nami to, co jest najcenniejsze w mieście i co buduje jego narrację! Specyfikę miejsc jakim są pracownie tworzą nie tylko zachowane w nich bogate zbiory stanowiące fragment polskiego dziedzictwa minionego wieku: modele pomników i budynków, rzeźby, obrazy, projekty architektoniczne czy dokumenty archiwalne, ale fakt, że one same w sobie stanowią dzieła sztuki. Miejsca te są jak małe, kameralne Muzea o których istnieniu wielu z nas nawet nie wie!
Na oczach mieszkańców bezpowrotnie ,,ginie” niezwykle ciekawa i oryginalna spuścizna twórców, którzy pochodzą z różnych nurtów, szkół i tradycji, a jako miejsce tworzenia wybrali Warszawę. Dowodem na to są głośne sprawy zniszczenia pracowni w Warszawie np. Józefa Trenarowskiego czy Stefana Momota na Saskiej Kępie, gdzie prace artystów zostały dosłownie rozbite na ulicy i wyrzucone do śmieci.

Wprowadzenie do naszych warsztatów odbędzie się gościnnie w niezwykłej przestrzeni pracowni Zofii i Wojciecha Czerwoszów oraz Jerzego Chojnackiego, których spuścizną opiekuje się Magdalena Czerwosz.
Następnie w Domku Państwo Miasto na ul. Jazdów 3/12 przeprowadzimy inwentaryzację spuścizny rzeźbiarza Stefana Momota jednego z rzeźbiarzy, który studiował w słynnej pracowni u prof. Tadeusza Breyera na ASP w Warszawie. Niestety pracownia Momota została zniszczona, a dom w którym się znajdowała zburzony. Dzisiaj stoi tam apartamenowiec. Pracownia uległa zniszczeniu wraz ze znajdującymi się w niej pracami artysty. Tylko niektóre z nich udało się uratować dzięki Fundacji Sztuka Stosowana, która dzisiaj opiekuje się spuścizną Momota.
Będziecie mieli okazję zobaczyć model gispowy ,,Chłopca z Żaglówką”, który wyrzeźbiony w kamieniu zdobił niegdyś ul. Katowicką na Saskiej Kępie. Dowiecie się jaki związek ma Momot z pomnikem Czterech Śpiących w Warszawie oraz której płaskorzeźby na warszawskim MDM – ie jest autorem. Trudnym zadaniem, którego się podejmiemy podczas warsztatów będzie również segregacja, próba pogrupowania i inwentaryzacja potłuczonych modeli gipsowych uratowanych z niestniejącej już pracowni Momota. Wspólnie zabezpieczymy te fragmenty w odpowiednio przystosowanych do tego opakowaniach.

HISTORIA PROJEKTU I AKTUALNE DZIAŁANIA
Projekt inwentaryzacji narodził się w ramach współpracy Kół Naukowych Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Warszawskiej ASP oraz Instytutu Historii Sztuki UW. Był odpowiedzią na zatrważający problemem znikających pracowni zabytkowych, niszczonych po śmierci artystów, wówczas dostrzegany w kontekście rzeźbiarzy wywodzących się z pracowni prof. Karola Breyera . W październiku 2013 roku rozpoczęto pierwszą inwentaryzację pracowni Zofii i Wojciecha Czerwoszów oraz Jerzego Chojnackiego, ucznia Karola Breyera. Do 2016 roku około 20 studentów uczestniczyło w inwentaryzacji niemal 700 dzieł bardzo różnych dziedzin – od pełnych form rzeźbiarskich, poprzez różnorodną ceramikę, aż po wycinanki drewniane i papierowe, szkice, akwarele. Zeskanowano ok. 2200 dokumentów archiwalnych i zdjęć. Wynikiem prac jest katalog, który w grudniu 2016 roku złożono w dziale Dokumentacji Plastyki Współczesnej Instytutu Sztuki PAN.
Projekt koordynowany jest obecnie przez konserwatorki dzieł sztuki: Julię Kłosińską, Monikę Bzurę oraz Annę Kudzię. Julia Kłosińska w styczniu 2017 roku otrzymała roczne Stypendium Artystyczne Warszawy na kontynuację projektu w kolejnych pracowniach dzięki któremu prowadzi inwentaryzację pracowni pani Wiktorii Czechowskiej Antoniewskiej oraz pracownię Wandy i Józefa Gosławskich.

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wolontariat dla Dziedzictwa.

Projekt jest realizowany pod opieką Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Warszawie przy współpracy z Fundacją Sztuka Stosowana.

facebook.com/inwentaryzacjapracowni
inwentaryzacja.pracowni@gmail.com

Muzeum Ukryte – warsztaty z inwentaryzacji dzieł sztuki

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz