Mrówki i ich świat

niedziela
3.12.2017 16:00

Mrówki (Formicidae) występują na niemal całej kuli ziemskiej, dominując wiele z zajmowanych ekosystemów.

Przykładowo – choć największa pojedyncza mrówka mierzy mniej niż 10 centymetrów, to ogólna masa wszystkich mrówek w Amazonii przekracza czterokrotnie masę kręgowców występujących na tym terenie!

Postaramy się przybliżyć tę fascynującą rodzinę owadów. Poszczególne aspekty zostaną zilustrowane przykładami gatunków polskich i zagranicznych.

O mrówkach i ich życiu będzie opowiadał Paweł J. Mazurkiewicz z Pracowni Etologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN i Kolegium MISMaP UW.

Po wykładzie zapraszamy na film pt. „Jaskinie” w reż. Bogusława Sępioła. Jest to wycieczka po podziemiach województwa świętokrzyskiego.

WSTĘP WOLNY
rezerwacja miejsc:
http://przygoda.akcjalokalna.org/sample-page/rezerwacje/

MIEJSCE:
Państwomiasto, ul. Andersa 29, Warszawa

www.prostaprzygoda.pl

Organizator:
Fundacja LAS
Partnerzy:
Nikon
Państwomiasto
Bracia Chart

Mrówki i ich świat

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz