Monadic Warsaw #9

piątek
18.11.2016 19:00

Zapraszamy na kolejny Meetup! Tym razem by opowiedzieć o praktycznym użyciu Haskella odwiedzi nas Arian van Putten, jeden z mainteinerów frameworka Servant. Całość wykładu będzie nagrana i dostępna na naszym kanale na youtube. Info o wykładzie i Arianie:

Arian has been writing Haskell for the past 4 years and hasn’t looked back since. The last year, he has been helping maintaining the Servant package for Haskell.

In his talk he will give an introduction to Servant. A set of packages for building and consuming type safe web APIs.

He will cover how to build a basic json web api server. Generate documentation for this api automatically. And using the API to query the API server safely.

Furthermore he will try to lift a veal on how the internals of Servant work. We will look at some more advanced Haskell extensions like TypeFamilies and Data kinds while we’re at it.

Monadic Warsaw #9

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz