Monadic Warsaw #13

wtorek
19.12.2017 18:30

Co będziemy robić

Michał Gajda – JSON-Autotype i wykorzystanie Haskella w Data Science

Chciałbym przedstawić JSON-Autotype – narzędzie wykorzystujące typy z uniami (union types) do automatycznego tworzenia typów na podstawie przykładów.
Przedstawię też plan rozwinięcia tego narzędzia do automatycznego wczytywania danych (ETL=Extract, Transform, Load) danych w projektach Data Science w Haskellu.
Poświęcę też 1-2 slajdy projektom BioHaskell i http://datahaskell.org – organizacjom poświęconym używaniu Haskella a obliczeniach bioinformatycznych i ogólnie w Data Science.
Po dyskusji obecnego stanu rzeczy i demonstracji środowiska analitycznego iHaskell+TensorFlow, pokażę przykładowe zastosowanie z własnej firmy (jakiś 1-2 slajdy).

Linki:
http://github.com/mgajda/json-autotype
http://github.com/mgajda/ihaskell-tensorflow
http://github.com/biohaskell
http://datahaskell.org/

Uwaga: Meetup zaczyna się o 18:30 :)

Monadic Warsaw #13

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz