Młodzi na rynku pracy

wtorek
15.04.2014 18:00

Zapraszamy na inauguracyjną debatę cyklu Europa Cafe.

O sytuacji młodych na rynku pracy rozmawiać będą:
– Michał Boni (Platforma Obywatelska)
– prof. Krystyna Iglicka-Okólska (Polska Razem Jarosława Gowina)
– Adam Struzik (Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL)
– Artur Wieczorek (Partia Zieloni 2004 / Green Party of Poland)

Rozmowę poprowadzi Dominik Owczarek (Instytut Spraw Publicznych).

// Jeśli masz pytanie, które chciałabyś / chciałbyś zadać kandydatom – napisz do nas (http://bit.ly/1hhmyB5).

// Wstęp wolny.

// www.facebook.com/events/1573345039557395

Młodzi na rynku pracy

// WPROWADZENIE.
Sytuacja młodych na rynku pracy budzi coraz większy niepokój. Wskaźniki bezrobocia wśród młodych wystrzeliły w górę w większości państw członkowskich. Dziś, średnio jeden na czterech Europejczyków w wieku 15-24 lat nie może znaleźć pracy lub otrzymać możliwości odbycia praktyk zawodowych – często niezależnie od posiadanego wykształcenia, czy kompetencji.

W niektórych z państw członkowskich szanse na znalezienie zatrudnienia są tak małe, że młodzież często w ogóle rezygnuje z poszukiwań. Ci cierpliwi zaś muszą zmagać się z: tymczasowym, niegwarantującym żadnych zabezpieczeń zatrudnieniem poniżej kwalifikacji, trudnościami w zdobywaniu pożądanego doświadczenia, czy systemem edukacji, kompletnie nieodzwierciedlającym potrzeb rynku pracy. Jeden problem pociąga za sobą drugi, rodząc poważne konsekwencje – młodzi, którzy nie są w stanie się usamodzielnić odkładają w czasie decyzję o założeniu rodziny, co negatywnie wpływa na demografię krajów członkowskich powodując starzenie się społeczeństw.

Jakie są szanse na poprawę sytuacji? Unia Europejska chce ukierunkować swoje działania na jak najszybsze podniesienie odsetku zatrudnionych w wieku 20-64 lat do 75 proc. we wszystkich państwach członkowskich. W jaki sposób? Z wykorzystaniem gwarancji dla młodych, poprzez ustalenie wspólnych wytycznych, dbających o jakość treningów i stażów, za pomocą nowego, lepszego programu Erasmus, kładąc nacisk na bardziej efektywne nauczanie języków obcych oraz ułatwienie uznawania kwalifikacji zawodowych w granicach UE.

Czy te działania okażą się jednak wystarczające by zatrzymać postępujące bezrobocie i ułatwić młodym wejście na rynek pracy?

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz