„Migrantki w akcji” / Дискусія „Мігрантки в дії”

czwartek
11.06.2015 19:10

Serdecznie zapraszamy na dyskusję organizowaną z ramienia Fundacji Nasz Wybór w ramach Festiwalu Parada Równości 2015.

Na dyskusję będą zaproszone aktywne migrantki (przeważnie z Ukrainy) z różnych stref działalności (biznes, kultura, trzeci sektor). Będziemy dyskutować o współczesnych wyzwaniach, może też zagrożeniach, co spotykają młodych współczesnych migrantek w Polsce. Też będzie rozmowa o tym, jaka jest ta droga do sukcesu w Polsce dla kobiet cudzoziemek.

У дискусії братимуть участь активні мігрантки з різних сфер діяльності (культура, бізнес, третій сектор). Будемо говорити про сучасні виклики, а навіть загрози, з якими зустрічаються сучасні молоді мігрантки в Польщі. Це буде розмова про те, якою є дорога до успіху в Польщі для жінок-іноземо

„Migrantki w akcji” / Дискусія „Мігрантки в дії”

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz