„Mieszkamy tutaj, bo nie mamy innego wyjścia” – prezentacja wyników monitoringu warunków mieszkaniowych cudzoziemców w Polsce oraz debata

poniedziałek
29.06.2015 10:00

Serdecznie zapraszamy na seminarium dotyczące polityki mieszkaniowej m.st. Warszawy wzglęm imigrantów (głównie uchodźcow), na którym zaprezentujemy wyniki przeprowadzonego przez SIP monitoringu warunków mieszkaniowych.
Jest to pierwsze badanie tego typu w Polsce.

Wyniki monitoringu pomagają zrozumieć przyczyny, dla których cudzoziemcy objęci ochroną międzynarodową z takim trudem integrują się w Polsce i wciąż traktują ją jako kraj tranzytowy, licznie decydując się na wyjazd i poszukiwanie stabilizacji w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie uzyskanie mieszkania o odpowiednim standardzie jest znacznie łatwiejsze.

Po prezentacji wyników monitoringu zapraszamy na panel, gdzie dyskutować będą przedstawiciele i przedstawicielki urzędu m.st. Warszawy (Biuro Polityki Lokalowej, Wydział Lokali Mieszkalnych, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych), jak i organizacji (SIP, UNHCR).

10.00 – 10.10 Otwarcie seminarium: dr Witold Klaus, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
10.10 – 10.50 Przedstawienie wyników raportu: Aleksandra Chrzanowska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
10.50 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 12.15 Debata na temat polityki lokalowej m.st. Warszawy wobec cudzoziemców:

Tomasz Krettek, Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy
Karolina Kubit, Wydział Lokali Mieszkalnych BPL Urzędu m.st. Warszawy
Joanna Dolińska-Dobek, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy
Katarzyna Oyrzanowska, UNHCR Polska
Patrycja Mickiewicz, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Moderacja: dr Witold Klaus, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

12.15 – 13.00 Pytania od uczestników seminarium.

Prosimy o potwierdzenie chęci udziału w wydarzeniu do 26 czerwca na adres: k.mazurczak@interwencjaprawna.pl

„Mieszkamy tutaj, bo nie mamy innego wyjścia” – prezentacja wyników monitoringu warunków mieszkaniowych cudzoziemców w Polsce oraz debata

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz