MIEJSKI NOWY ROK

czwartek
10.01.2013 19:00

Magazyn Miasta i Państwomiasto serdecznie zapraszają na charytatywny, pierwszy w historii Miejski Nowy Rok w lokalu PAŃSTWOMIASTO

10 stycznia 2013, od g. 19, Generała Andersa 29, 00-159 Warszawa
Współpraca między miejskimi aktywistkami i aktywistami a urzędami trwa już od kilku lat. Raz idzie nam lepiej, raz gorzej. Znamy swoje słabości i mocne strony, ale zbyt rzadko rozmawiamy o tym razem, publicznie. Wiemy też, że jeszcze dużo jest do zrobienia. Rozpocznijmy więc wspólnie nowy rok od otwartej debaty o wzajemnych oczekiwaniach i potrzebach. Wypijmy toast za dalszą współpracę, aby sukcesów było więcej niż frustracji.
Zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu dobro Warszawy, zarówno tych działających po stronie społecznej, jak i pracujących w urzędach. Starych wyjadaczy i osoby, które dopiero odkrywają potrzebę działania na rzecz zmiany swojej najbliższej okolicy.
Wieczór zaczniemy o g. 19 od panelu, w którym wezmą udział: Marcin Wojdat (dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej), Ingeborga Janikowska-Lipszyc (radna dzielnicy Ochota, Stowarzyszenie Ochocianie), Wojciech Kłosowski (ekspert samorządowy) i publiczność. Dyskusję poprowadzi Marta Madejska (Kongres Ruchów Miejskich). Przed 21 wzniesiemy noworoczny toast.
W trakcie wieczoru będziemy zbierać datki na produkcję i druk drugiego numeru Magazynu Miasta (w formie przelewów, chętnych prosimy o zaopatrzenie się w kody itp. umożliwiające wsparcie Magazynu podczas wieczoru; zapewnimy komputery). Magazyn Miasta stanowi międzyśrodowiskową platformę komunikacji i wymiany wiedzy na temat przemiany miast: społecznej, przestrzennej, kulturowej, ekonomicznej i ekologicznej.

 

Więcej informacji o Magazynie i numerze znajdziecie Państwo na stronie: http://res.publica.pl/magazynmiasta i na fanpejdżu https://www.facebook.com/magazyn.miasta

Najnowszy numer Magazynu dostępny jest na stronie http://publica.pl/teksty/wydania/magazyn-miasta-2

 

Zbiórka trwa do 11 stycznia 2013 i prowadzona jest przez sprawdzony portal http://polakpotrafi.pl/projekt/magazyn-miasta.

Wszystkich chętnych zapraszamy też do zgłaszania swoich propozycji, które urozmaicą nam wieczór. Lokal jest duży, formuła otwarta, więc znajdzie się miejsce na Wasze pomysły.

 

Prosimy o kontakt:

magazyn.miasta@gmail.com

glewandowski@panstwomiasto.pl

 

Mamy nadzieję, że spędzimy ten wieczór razem!

Do zobaczenia,

Magazyn Miasta, Państwomiasto

 

 

http://panstwomiasto.pl/wydarzenia/miejski-nowy-rok/

Event na facebooku: http://www.facebook.com/events/314032338698249/

____________________________

Ingeborga Janikowska-Lipszyc – radna dzielnicy Ochota (z bezpartyjnego komitetu Ochocianie), koordynatorka w programie „Demokracja w Działaniu” Fundacji im. Stefana Batorego (wspierającego m.in. organizacje strażnicze oraz działające na rzecz partycypacji obywatelskiej), członkini Porozumienia Kobiet 8 Marca.

Wojciech Kłosowski – ekspert samorządowy, specjalista w dziedzinie strategicznego planowania rozwoju lokalnego. Doradza samorządom lokalnym w Polsce i kilku innych krajach Europy. Zajmuje się między innymi rewitalizacją obszarów miejskich, lokalnymi politykami społecznymi i strategiami rozwoju kultury. Autor i redaktor licznych publikacji z tych dziedzin, m.in. „Wyspy szans: jak budować strategie rozwoju lokalnego” i „Kierunek kultura, promocja regionów poprzez kulturę”. Wykłada zarządzanie kulturą w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie.

Marta Madejska – badaczka i aktywistka miejska, kooperatystka spożywcza. Doktorantka Instytutu Kultury Współczesnej UŁ, członkini zarządu Stowarzyszenia Topografie, koordynatorka ds. programowych łódzkiego Regionalnego Kongresu Kultury (2011), koordynatorka II Kongresu Ruchów Miejskich w Łodzi (2012), członkini Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. partycypacji przy Urzędzie Miasta Łodzi. Z pochodzenia i urodzenia warszawianka, wychowywana w pomorskim Bytowie, zamieszkała, pracująca i działająca w Łodzi.

Marcin Wojdat – szef Centrum Komunikacji Społecznej przy Urzędzie m. st. Warszawy. Pracował w Fundacji Organizacji Służebnych MAZOWIA, w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, w Centrum Organizacji Pozarządowych na Szpitalnej. Był dyrektorem warszawskiego Banku Żywności SOS, przewodniczącym Rady Opiekuńczej dla Bezdomnych przy prezydencie m. st. Warszawy oraz przewodniczącym Forum Dialogu Społecznego.

MIEJSKI NOWY ROK

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz