Między rynkiem a pogromem

wtorek
24.01.2017 19:00

Na początku roku doszło w Polsce do serii wydarzeń o charakterze pogromowym. Ataki na bary z kebabem i pobicia obcokrajowców nie zaczęły się jednak w 2017 r. Od kilkunastu miesięcy obserwujemy gwałtowny wzrost przemocy na tle rasistowskim, a co gorsza kolejne brutalne ataki na imigrantów, studentów i turystów nie spotykają się z jednoznacznym potępieniem polskich władz. Wzrost nastrojów ksenofobicznych widać w całym świecie zachodnim, gdzie do władzy dochodzą siły jawnie antyimigranckie, islamofobiczne i nacjonalistyczne. Kontekstem dla tego zjawiska jest trwający kryzys ekonomiczny i neoliberalne zarządzanie nim, które pogłębia społeczne frustracje, kanalizując je w niechęć do różnych kozłów ofiarnych.

Jaka jest geneza wzrostu nastrojów ksenofobicznych w Polsce i innych krajach Europy oraz USA? Jaka jest ekonomia polityczna rasizmu? W jaki sposób kapitalizm wynalazł rasy i rasistowską ideologię? Jak skutecznie powstrzymać wzbierającą falę ksenofobicznej przemocy w Polsce?

Gościem będzie Zbigniew Marcin Kowalewski, zastępca redaktora naczelnego Le Monde diplomatique – edycja polska

Spotkanie będzie nagrywane i transmitowane live na stronie Razem w Warszawie

Między rynkiem a pogromem

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz