MIASTO: miejscowy plan zagospodarowania Osi Saskiej

czwartek
16.01.2014 18:00

Warszawiacy do planów!
Zapraszamy na pierwszą debatę z cyklu MIASTO – porozmawiamy nt. miejscowego planu zagospodarowania Osi Saskiej.

Czego oczekujemy od terenu objętego tym planem?
Jakie jest znaczenie partycypacji społecznej w procesie powstawania planów miejscowych?

Udział w spotkaniu wezmą przedstawiciele warszawskich NGO-sów zainteresowanych sprawą, między innymi:
– Aleksandra Stepień / Miasto Moje A w Nim
– Michał Wons / Saski 2018
– Marcin Wojciechowski / Grupa M20
– Jan Jakiel / SISKOM

Prowadzenie: Wiktor Jędrzejewski / Państwomiasto

W czasie spotkania przewidujemy aktywną dyskusję z publicznością.
Wydarzenie na facebooku: www.facebook.com/events/261366464022451

//
organizatorzy:
Grupa M20 www.m20.waw.pl
Państwomiasto www.panstwomiasto.pl

//
cykl MIASTO:

to nowy cykl spotkań dotyczący Warszawy. poruszający sprawy istotne i aktualne: co nie działa w naszym mieście? z czym my, mieszkańcy, mamy problem? z czym już wiemy, że będzie zamieszanie? zainteresujmy się tym dziś, bo będzie to ważne jutro.

wszelkie inicjatywy, ważne z punktu widzenia mieszkańców stolicy i odbywające się w państwomiasto, będą przynależeć do cyklu.

 

MIASTO: miejscowy plan zagospodarowania Osi Saskiej

//
WPROWADZENIE

Plan miejscowy dla otoczenia Osi Saskiej będzie regulował jedne z najważniejszych przestrzeni Warszawy: plac Piłsudskiego, Ogród Saski, plac Bankowy, plac Teatralny.
Określi jak wysoka zabudowa będzie mogła stanąć na jego obszarze, które budynki należy wyburzyć, które szczególnie chronić. Którędy pobiegną nowe ulice, jaką szerokość powinny mieć te istniejące. Określi ogólnie charakter Ogrodu Saskiego, ale może też w szczególe uregulować rodzaj nawierzchni na jego alejkach, czy kolor dachu poszczególnych budynków.

To bardzo ważny plan. Także dlatego, że… jeszcze nie ma nawet ogólnego jego szkicu.
Teraz więc jest najlepszy moment, byśmy my – mieszkańcy Warszawy – zastanowili się jakiego placu Piłsudskiego, jakiego placu Teatralnego chcemy.

Termin składania wniosków do planu Osi Saskiej został przedłużony do 30 stycznia 2014r.

Więcej informacji: www.os-saska.waw.pl

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz