Po gorących dyskusjach dotyczących miejscowego planu zagospodarowania Osi Saskiej oraz nowego systemu gospodarowania odpadami, postanowiliśmy przyjrzeć się polityce lokalowej.

Jaką politykę w tym obszarze powinno prowadzić miasto? Czy wspierać rozwój budownictwa socjalnego, a jeśli tak, to w jakim wymiarze powinno się to odbywać? Ile i jak budować? Czy mieszkanie zawsze musi być własnościowe? Jak jeszcze można pomóc obywatelom w dążeniu do pozyskania lokum? Co można zrobić w kwestii mieszkań na wynajem?

W spotkaniu udział wezmą:
– Beata Wrońska-Freudenheim (Dyrektor Biura Polityki Lokalowej)
– Marek Goluch (Zastępca Dyrektor Biura Polityki Lokalowej)
– Prof. UW dr. hab. Jolanta Supińska (Instytut Polityki Społecznej UW)
– Joanna Erbel (Instytut Socjologii UW)

Prowadzenie: Wiktor Jędrzejewski / Państwomiasto

Wydarzenie na facebooku: www.facebook.com/events/281418645351824

//
organizator:
Państwomiasto

plakat:
Andrzej Santorski

 

MIASTO: polityka lokalowa

//
cykl MIASTO:

to nowy cykl spotkań dotyczący Warszawy. poruszający sprawy istotne i aktualne: co nie działa w naszym mieście? z czym my, mieszkańcy, mamy problem? z czym już wiemy, że będzie zamieszanie? zainteresujmy się tym dziś, bo będzie to ważne jutro.

wszelkie inicjatywy, ważne z punktu widzenia mieszkańców stolicy i odbywające się w Państwomiasto, będą przynależeć do cyklu.

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz