Matka: Samotna, samodzielna, idealna?

poniedziałek
22.01.2018 19:00

Zapraszamy na spotkanie z Moniką Helak, badaczką samotnego macierzyństwa.

Spotkanie jest otwarte i będzie obejmowało wykład oraz  dyskusję z publicznością.

 

Samotna matka. Nie ma chyba popularniejszego synonimu biedy i bezadziei. Dwie prace, zapomogi, dzieci w za małych ubraniach, a i tak nie starcza do pierwszego. Czy naprawdę tak to wygląda? Nie. Samotne macierzyństwo ma niejedno oblicze. Chcecie wiedzieć więcej, porozmawiać? Przyjdźcie.

Rodziny prowadzone przez samotnego rodzica stanowią blisko 30% wszystkich polskich rodzin z dziećmi. W przytłaczającej większości na ich czele stoją samotne matki. Część problemów, z którymi się spotykają, bywa przedmiotem dyskusji medialnych. Jednak w guncie rzeczy codzienność życia samotnych matek i ich perspektywa rzadko przedziera do publicznej świadomości. Tym samym tracimy z oczu różnorodność i specyfikę ich doświadczeń, zależnych od posiadanego wykształcenia, sieci kontaktów czy umiejscowienia w strukturze społecznej. Zapominamy, że nie istnieje jedno samotne macierzyństwo – na naszych oczach staje się ono bowiem życiową kondycją, która może przyjmować różne formy.

Dlaczego warto zainteresować się biografiami samotnych matek? Mogą nam one wiele powiedzieć o pożądanych kierunkach polityki prorodzinnej, nierównościach między płciami czy wreszcie możliwych drogach ku zmianie społecznej i emancypacji. I są naszą przyszłością – zgodnie z przewidywaniami socjologów, zarówno w Polsce, jak i w Europie samotnych rodziców będzie coraz więcej. Niewątpliwie lewica społeczna powinna stworzyć dla nich swoją agendę polityczną.

Matka: Samotna, samodzielna, idealna?

Rozmowy o samotnym macierzyństwie w Polsce.

Zapraszamy wraz z Fundacją Równanie

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz