Marzec 68 pięćdziesiąt lat później. Wykład Marcina Starnawskiego

poniedziałek
6.11.2017 17:00

Zapraszamy na wykład otwarty dra Marcina Starnawskiego (Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław):

Marzec 68 pięćdziesiąt lat później. Pytania o wygnanie, powroty, żydowskość i polskość

6 listopada 2017 r.
Godz.17.00
Państwomiasto, ul. Andersa 29

Jakie są długoterminowe efekty antysemickiej kampanii, która miała miejsce w Polsce w latach 60.? W oparciu o badania własne oraz literaturę przedmiotu z lat 2001-2017 dr Marcin Starnawski przedstawi dynamikę przemian żydowskiej tożsamości w polskim kontekście, na który składają się między innymi: mechanizmy stygmatyzacji, wykluczenie, wyrzucenie z Polski w latach 67/68. Badacza interesuje, jak wszystkie te zjawiska wpłynęły na polsko-żydowską diasporę w dekadach po Marcu. Jedną z inspiracji dra Marcina Starnawskiego jest esej Adorna o edukacji po Auschwitz, dlatego zadaje on także pytanie o „edukację po Marcu 68”. Zbliża się 50 rocznica wydarzeń marcowych, warto podjąć refleksję nad współczesną konstrukcją polskości i dynamiką polskiego nacjonalizmu.

Wykład jest częścią kursu Instytutu Slawistyki PAN „Relacje między dyskursami grup dominujących i mniejszościowych w Europie środkowo-wschodniej po 1989 roku. Analiza krytyczna”, realizowanego dzięki Erste Stiftung (Wiedeń).
Koordynacja: Nicole Dołowy-Rybińska, Anna Zawadzka

Ilustracja przedstawia fragment okładki książki Marcina Starnawskiego „Socjalizacja i tożsamość żydowska w Polsce powojennej. Narracje emigrantów z pokolenia Marca ’68 (Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2016)

Marzec 68 pięćdziesiąt lat później. Wykład Marcina Starnawskiego

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz