“LUKIER I MIĘSO”

wtorek
19.02.2013 19:00

Zapraszamy na spotkanie promocyjne i dyskusję wokół książki “LUKIER I MIĘSO”.

O polskiej architekturze po 1989 roku rozmawiać będą:

– Autorzy (Marcin Kwietowicz, Grzegorz Piątek, Jarosław Trybuś)
– Natalia Paszkowska (WWAA)
– prof. Wojciech Włodarczyk (WZKW ASP)

19.02, g. 19:00, Państwomiasto

Spotkanie osłodzi cukiernia LUKULLUS: http://www.facebook.com/cukiernialukullus?ref=ts&fref=ts

“LUKIER I MIĘSO”

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz