Islamofobia – kryzys kapitalizmu i nowy rasizm [czwartkiRazem #9]

piątek
15.04.2016 18:30

Zapraszamy na kolejny z serii wykładów organizowanych we współpracy zLe Monde Diplomatique – edycja polska. Tym razem WYJĄTKOWO W PIĄTEK 18:30 w państwomiasto, naprzemiennie tematyka ekonomiczna i międzynarodowa.

Odsłona 9

Bobako, Wielgosz: Islamofobia – kryzys kapitalizmu i nowy rasizm

Od kilku lat w całej Europie obserwujemy podnoszącą się falę ksenofobii i wzrost wpływów skrajnej prawicy. Zjawisk tych doświadczamy także w Polsce, a przejawiają się one głównie w postaci niechęci do muzułmanów. W programach i retoryce ugrupowań neofaszystowskich islamofobia oraz wrogość wobec muzułmańskich uchodźców i migrantów coraz częściej wysuwa się na pierwszy plan przed tradycyjnym antysemityzmem. Ale liczne wątki islamofobiczne spotykamy także w mediach i debacie publicznej głównego nurtu.
Jaka jest specyfika nowej islamofobii? Czy jest ona nowym rasizmem? Co ją łączy z karierą neokonserwatywnych koncepcji w rodzaju „zderzenia cywilizacji”. Jakie uwarunkowania ekonomiczne i geopolityczne sprzyjają jej ekspansji?

Dr Monika Bobako – filozofka, wykłada w Pracowni Pytań Granicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, wydała m.in. Demokracja wobec różnicy. Multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki uznania (2010).

Przemysław Wielgosz – Redaktor naczelny polskiego wydania miesięcznika „Le Monde diplomatique” oraz redaktor naczelny serii książkowych Biblioteka Le Monde diplomatique i Biblioteka alternatyw ekonomicznych.

Islamofobia – kryzys kapitalizmu i nowy rasizm [czwartkiRazem #9]

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz