Kozłowski o Kowaliku i ekonomii jako zaangażowaniu społecznym [Czwartki Razem #4]

czwartek
3.03.2016 18:30

Zapraszamy na kolejny z serii wykładów organizowanych we współpracy z Le Monde Diplomatique – edycja polska. Zawsze w czwartki o 18:30 w państwomiasto, naprzemiennie tematyka ekonomiczna i międzynarodowa.

Odsłona 4
prof. Paweł Kozłowski: Tadeusz Kowalik i ekonomia jako zaangażowanie społeczne

Tadeusz Kowalik był jednym z najwybitniejszych i najbardziej niezależnych polskich ekonomistów. Uczeń Michała Kaleckiego i Włodzimierza Brusa od roku 1956 zaangażowany w różne formy działalności opozycyjnej, współpracownik KOR-u, doradca Solidarności od 1980, był jednym z nielicznych konsekwentnych krytyków planu Balcerowicza w 1990. W swych pracach wskazywał na zasadniczą rolę silnych związków zawodowych i samorządu pracowniczego w kreowaniu sprawiedliwej i racjonalnej polityki ekonomicznej. Analizował tendencje do oligarchizacji we współczesnym kapitalizmie. Był autorem pionierskich studiów nad myślą Róży Luksemburg.

Prof. Paweł Kozłowski, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Po wydarzeniu udostępnimy pełne nagranie z wykładu.

Kozłowski o Kowaliku i ekonomii jako zaangażowaniu społecznym [Czwartki Razem #4]

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz