Konferencja „Umierać po ludzku”

czwartek
20.10.2016 18:30-22:00

Informacja o Kampanii „Umierać po ludzku”

Kampanię rozpoczynamy konferencją pod tym samym tytułem  z udziałem polskich 
i zagranicznych ekspertów oraz przedstawicieli polskich mediów. Tytuł kampanii nawiązuje do akcji „Rodzić po ludzku”, dzięki której w Polsce można już rodzić w warunkach nie gorszych, niż w innych krajach europejskich. Inaczej jest ze śmiercią, szczególnie w przypadku nieuleczalnie chorych ludzi, dla których medycyna nie ma ratunku. Okazanie współczucia zwierzęciu i skrócenie jego cierpienia jest traktowane jako wyraz zdolności ludzi do empatii. Za taką postawę wobec człowieka w Polsce grozi surowa kara: „za zabicie człowieka na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla niego” grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat” – art.150 k.k. Podobnie, jak w przypadku aborcji, ten motywowany religijnie zakaz odbiera człowiekowi prawo do decydowania o własnym życiu.

Celem wydarzenia jest zapoczątkowanie dyskusji w społeczeństwie i szukanie odpowiedzi na pytanie:  kto w Polsce ma prawo do decydowania o życiu człowieka, kiedy „żyć gorszym jest, niżeli umrzeć”: on sam, państwo czy instytucje religijne? Jakie są zagrożenia i propozycje rozwiązań? Czy dojrzeliśmy jako społeczeństwo do tego, żeby ludzie w Polsce mogli nie tylko rodzić się, ale także umierać po ludzku?

 

Konferencja ma charakter informacyjno-edukacyjny i nie jest jej celem konfrontacja przeciwstawnych opcji światopoglądowych.

 

Wydarzenie składa się z 2 paneli oraz wystąpienia Marii Wawrzyczek, pielęgniarki z 40-letnim doświadczeniem pracy przy łóżku chorego.

 

Panel ekspercki

Filozoficzne, teologiczne, prawne, medyczne, organizacyjne i inne aspekty zagadnienia „dobrej śmierci”;) zagrożenia i propozycje rozwiązań. Prof. Jan Hartman, prof. Monika Płatek, dr Marek Balicki, Micheline Claes (Belgia)

 

Panel mediowy

Rola mediów w wytyczaniu kierunków debaty o eutanazji w Polsce.
Red. Adam Cioch (Tygodnik Faktycznie), red. Marcin Celiński (Liberte!), Anna Dryjańska (Watykanizacja).

 

Po każdym panelu przewidziana jest dyskusja z udziałem publiczności.
Na zakończenie konferencji zaprezentujemy plan następnych działań w ramach kampanii.

 

Wydarzenie będzie filmowane, relacja zostanie umieszczona na kanale Youtube Fundacji oraz na stronie www.lyszczynski.com.pl.

 

Wydarzenie zostało objęte patronatem Tygodnika Faktycznie, Radia TOK FM oraz Liberté!

 

Wstęp wolny.

Konferencja „Umierać po ludzku”

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz