Kobiety po jasnej stronie mocy

poniedziałek
12.03.2018

Od kilku lat z niepokojem obserwujemy coraz ostrzejszy skręt polskiej sceny politycznej w prawo. W polskim społeczeństwie coraz częściej mamy do czynienia z nietolerancją, ksenofobią i agresją; konserwatywne wartości systematycznie zyskują na popularności. Sytuacja wydaje się beznadziejna, jest jednak nadzieja na odwrócenie tych tendencji. Tą nadzieją są kobiety, które – jak pokazują wszystkie badania – są zdecydowanie mniej skłonne popierać prawicowe poglądy. Są bardziej otwarte i tolerancyjne, są empatyczne i chętniej angażują się w działalność społeczną opartą na pomocy wzajemnej. O tym, jak wykorzystać ten potencjał do przeciwstawienia się prawicowemu zwrotowi i o tym, jak kobiety mogą budować bardziej sprawiedliwe i równościowe społeczeństwo porozmawiamy z członkiniami Zarządu Krajowego Partii Razem: Justyną Samolińską i Julią Zimmermann. Zapraszamy do dyskusji!

Kobiety po jasnej stronie mocy

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz