Jakiej polityki historycznej potrzebuje lewica

wtorek
14.06.2016 18:30

Serdecznie zapraszamy na debatę  grupy ds. polityki historycznej Razem w Warszawie na temat „Jakiej polityki historycznej potrzebuje lewica?”
Spotykamy się 14 czerwca o godzinie 18:30 w państwomiasto (ul. Andersa 29).

Polityka historyczna – o ile samo pojęcie jest względnie nowe, o tyle opisywane przez nie zjawisko i praktyki sięgają początków ludzkiej refleksji nad przeszłością. W Polsce termin ten pojawił się na początku XXI wieku. Jej korzenie sięgają dyskusji wokół książki Jana Tomasza Grossa „Sąsiedzi” i zbrodni w Jedwabnem, niemieckich planów budowy Centrum przeciwko Wypędzeniom oraz debaty nad działalnością Instytutu Pamięci Narodowej.
Koncepcja nowej polityki historycznej wyrasta z przekonania, iż państwo jest podmiotem stwarzającym warunki dla trwania zbiorowej pamięci historycznej oraz tożsamości narodowej, bez których niemożliwa byłaby wspólnota polityczna. Twórcy polityki historycznej z rezerwą odnoszą się do historiografii akademickiej i zawodowych historyków, uzasadniając swoje stanowisko tym, że zbiorowa pamięć o przeszłości stanowi problem nie tyle naukowy, ile polityczny. W związku z tym nie można jej oddać we władanie jedynie historykom i historycznym instytucjom badawczym.
Podczas spotkania zastanowimy się jak można zmienić ten stan rzeczy. Czy lewica ma własną politykę historyczną? Jeśli tak, to jaką? Czy w ogóle jej potrzebuje?
Prelegentkami i prelegentami będą:

Dobrochna Kałwa – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W swoich badaniach zajmuje się metodologią historii, historią kobiet, procesami migracyjnymi, historią mówioną i polityką pamięci.

Agnieszka Mrozik – doktor nauk humanistycznych, pracuje w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, członkini redakcji kwartalnika kulturalno-politycznego „Bez Dogmatu”. Zajmuje się studiami nad PRL-em i komunizmem w perspektywie badań genderowych; krytyczną analizą dyskursu (w tym medialnego i kultury popularnej), problemem tożsamości Polek w literaturze kobiecej i dyskursie feministycznym po 1989 roku.

Adam Leszczyński −  historyk, dziennikarz i publicysta. Adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN, członek zespołu „Krytyki Politycznej”, stały współpracownik „Gazety Wyborczej”, laureat stypendiów Polityki. Autor książek „Anatomia protestu. Strajki robotnicze w Olsztynie, Sosnowcu i Żyrardowie, sierpień-listopad 1981.”, „Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980”.

Krzysztof Adamski – filolog, absolwent anglistyki i skandynawistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Członek Rady Krajowej partii Razem, publicysta.

 

Po wydarzeniu udostępnimy pełne nagranie z debaty.

 

 

Jakiej polityki historycznej potrzebuje lewica

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz