Jakie zasady wprowadzić w Ogrodzie Krasińskich? Wypracujmy je wspólnie!

sobota
28.09.2013 10:00 - 13:30

W związku z rewaloryzacją Ogrodu Krasińskich, która rozpoczęła się pod koniec 2012 roku, pojawiła się potrzeba określenia zasad korzystania z przestrzeni parku. Jeszcze pod koniec tego roku Ogród Krasińskich zostanie oddanym warszawiakom po całościowej rewaloryzacji.

Jako przestrzeń publiczna powinien służyć wielu użytkownikom – spacerowiczom, rodzicom z dziećmi, czy biegaczom. Jakie zasady wprowadzić? Zgodnie z zapowiedziami, zasady jego użytkowania chcemy skonsultować z Państwem.

Chcemy wspólnie zastanowić się nad kwestiami, takimi jak:

  • Jak pogodzić różne potrzeby użytkowników?
  • Jak rowerzyści mogą korzystać z parku?
  • Jakie ograniczenia powinny dotyczyć obecności psów?
  • Czy wyznaczyć specjalną strefę przyrodniczą? W jakich godzinach nocnych zamykać Ogród?

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Zapraszamy do wspólnej pracy podczas warsztatów!

Do wyboru są dwa terminy:

  • 23 września (poniedziałek) – w godzinach 17.30-20.30
  • 28 września (sobota) – w godzinach 10.00-13.30

Na warsztaty obowiązują zapisy. Liczba miejsc jest ograniczona!
Zapisać można się poprzez e-mail konsultacje@um.warszawa.pl lub pod numerem (22) 443 34 20.

 

 

Jakie zasady wprowadzić w Ogrodzie Krasińskich? Wypracujmy je wspólnie!

Na pomysły i uwagi czekamy również: 

na FORUM (zapraszamy do dyskusji on-line) i pod adresem konsultacje@um.warszawa.pl.

Konsultacje trwają do 30 września 2013 roku.

Ze wstępną propozycją zapisów „Zasad korzystania z Ogrodu Krasińskich” (które będą stanowić załącznik do uchwały Rady m.st. Warszawy) oraz z projektem mapy, która na tablicach informacyjnych w parku będzie obrazować te zasady, możesz zapoznać się pobierając załączniki.

W połowie października w Pałacu Rzeczpospolitej przy pl. Krasińskich 3/5 odbędzie się spotkanie podsumowujące konsultacje. O dokładnym terminie poinformujemy m.in. na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl.

Planowany termin zakończenia rewaloryzacji ogrodu to początek 2014 r. Jednak już teraz można korzystać z oddanego do użytku placu zabaw na terenie Ogrodu (wejście od strony ulicy Barkowej). Wszelkie szczegóły dotyczące rewaloryzacji oraz informacje o postępach prac można znaleźć na stronie www.ogrodkrasinskich.pl

Jednostka odpowiedzialna: Zarząd Terenów Publicznych
Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. W sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz