Jak się żyje w „Pokłosiu”?

czwartek
21.02.2013 17:00

Forum Dialogu Między Narodami i Państwomiasto zapraszają na drugie z comiesięcznego cyklu spotkań

„Jak się żyje w „Pokłosiu”?
O radościach i smutkach pamiętania o Żydach.

21 lutego
godz. 17.00 (pokaz filmu „Pokłosie”)
godz. 19.00 (dyskusja)

Państwomiasto (ul. Andersa 29)

„Nie mogłem inaczej” – mówi Józef Kalina w filmie Pokłosie. Nie mógł inaczej, choć sąsiedzi uznali go za wariata, żona zostawiła, a z czasem zaczął płacić coraz większą cenę. Nie mogłem inaczej – powtórzyłoby wielu, którzy zajęli się pamięcią o Żydach, zadbali o cmentarze, zmierzyli się z bolesną przeszłością, wzięli na siebie obowiązek pamiętania.

Chcemy porozmawiać z ludźmi, którzy natrafili na ten temat i odtąd nie mogą się nim nie zajmować. Sprzątają cmetarze, nie bacząc na to co mówią ludzie. Prowadzą instystucje kultury, choć bywa pod górkę i wszyscy mają ich za szaleńców. Zmuszają siebie i innych do pamiętania o tragicznych wydarzeniach, nawet gdy są zastraszani czy wykluczani. Ale jeż też satysfakcja, podziękowania, poczucie spełnienia.

Skąd się bierze poczucie obowiązku, żeby się tym zająć? Jaką cenę się płaci, a co zyskuje? Jakie radości i jakie przykrości może przynieść zajęcie się tematem na „ż”?

O tym wszystkim rozmawiać będą Bogdan Białek, Witold Dąbrowski i Grzegorz Kamiński

Spotkanie poprowadzi Zuzanna Radzik
____________________________________________________

Bogdan Białek – Prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, Kielce.
Już w latach osiemdziesiątych zaczął poruszać temat pogromu kielcekiego. W 1981 roku w proteście przeciw antysemickich wystąpień złożył mandat delegata na regionalnym zjeździe „Solidarności”. Dzięki jego interwencji lokalne władze zajęły się upamiętnieniem 50 rocznicy pogromu kieleckiego. Jego powstałe w 2005 stowarzyszenie stara się aktywnie włączać mieszkańców Kielc w dialog polsko-żydowski.

Witold Dąbrowski – Wicedyrektor Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN, Lublin.
Brama Grodzka – Teatr NN poprzez edukację i akcje artystyczne w przestrzeni miejskiej i swoje ekspozcje stara się przypominać o żydowskich mieszkańcach Lublina. Powstały w 1990 roku Teatr NN dostał w 1992 roku na swoją siedzibę zrujnowany budynek Bramy Grodzkiej. Puste przestrzenie wyburzonej dzielnicy żydowskiej rozpościerają się tuż za bramą. Wtedy założciele teatru zrozumieli, że muszą zająć się żydowskim, nieistniejącym już Lublinem.

Grzegorz Kamiński – Nauczyciel, wychowaca młodzieży, Toszek (Powiat Gliwicki).
Dziesięć lat temu, wraz z uczniami lokalnej podstawówki, posprzątał cmentarz żydowski w Wielowsi. Od tego czasu z młodzieżą (uczniami, łucznikami, harcerzami) porządkuje wszystkie cmentarze żydowskie w Wielowsi, Toszku, Pyskowicach, Sośniowicach, czyli w całym Powiecie Gliwickim. W dniu 9 listopada 2012 roku odsłonił tablicę, upamiętniającą synagogę w Toszku.

Zuzanna Radzik – Członek Zarządu Forum Dialogu Między Narodami

Forum Dialogu Między Narodami jest organizacją pozarządową zajmującą się działalnością na rzecz zbliżenia pomiędzy Polakami a Żydami, przeciwdziałaniem przejawom antysemityzmu i ksenofobii, a także edukacją na rzecz tolerancji.

Jak się żyje w „Pokłosiu”?

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz