Jak krytykować Izrael i nie zostać antysemitą?

środa
17.12.2014 18:30

W Izraelu znów narasta napięcie między Żydami i Palestyńczykami. Przez ulice Jerozolimy przetoczyła się kolejna fala zamachów. Giną niewinni ludzie, a palestyńscy zamachowcy są grzebani z honorami męczenników. Trwają spory o to, komu i gdzie wolno się modlić na Wzgórzu Świątynnym, na Zachodnim Brzegu nadal zaś powstają żydowskie osiedla.

W tym samym czasie Parlament Europejski debatuje nad rezolucją o uznaniu państwowości Palestyny, a na wszystkie głowy sypią się słowa krytyki. Europosłom dostaje się za wspieranie antypokojowych sił w społeczeństwie palestyńskim – i to w czasie, gdy na Bliskim Wschodzie szaleją islamscy ekstremiści. Netanyahu, a wraz z nim cały Izrael, tradycyjnie słyszy zarzuty o brak demokracji, nacjonalizm, czy wręcz o wprowadzanie apartheidu. Palestyńskim władzą zarzuca się mariaż z terrorystami.

Gdzie przebiega granica między krytyką Izraela a antysemityzmem? Czy Europa faktyczni faworyzuje palestyński punkt widzenia? Czy uprawnione jest porównanie Izraela do RPA sprzed Mandeli? Czy faktycznie Palestyńczycy to tylko Hamas? I jak można wywierać nacisk na obie strony, aby promować rozwiązanie pokojowe? Będziemy zastanawiali się nad tym razem z naszymi gośćmi:

Dominiką Blachnicką-Ciacek, socjolożką i wykładowczynią w Goldsmiths College na Uniwersytecie Londyńskim, byłą obserwatorką praw człowieka w Jerozolimie Wschodniej
i Michałem Bilewiczem,wykładowcą Wydziału Psychologii UW, kierownikem Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, członkiem zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Politycznej (ISPP).

Spotkanie poprowadzi Jarosław Ziółkowski z redakcji Magazyn Kontakt.

Jak krytykować Izrael i nie zostać antysemitą?

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz