Jak chronić prawa polskich pracowników na europejskim rynku pracy?

piątek
1.07.2016 14:00

14:00 OTWARCIE DYSKUSJI
Joanna Bronowicka oraz Marta Kozłowska
14:00 – 15:00 PREZENTACJA RAPORTU
Dumping społeczny poprzez podwykonawstwo – Jak niemieccy
przedsiębiorcy z sektora budowlanego i przetwórstwa mięsnego
obchodzą̨ unijne przepisy prawa pracy
• Dr Kamila Schöll-Mazurek, Polska Rada Społeczna w Berlinie
15:00 – 16:30 PANEL DYSKUSYJNY
Jak pracownicy z Polski radzą sobie z wyzwaniami na europejskim
rynku pracy?
• Dominika Potkańska, Instytut Spraw Publicznych,
• Wojciech Białek, Together Razem w Irlandii,
• Artur Schultz, adwokat w Berlinie, specjalista prawa pracy,
• Sylwia Timm, Federacja Niemieckich Związków Zawodowych
(DGB).
Moderacja: Marta Kozłowska, Galicyjska Fundacja Rozwoju
Regionalnego
16:30 – 17:00 PRZERWA
17:00 – 19:00 PANEL DYSKUSYJNY
Czy prawo i instytucje dostatecznie chronią polskich pracowników
w Unii Europejskiej?
• Agata Ludera-Ruszel, Uniwersytet Rzeszowski
• Robert Wójcik, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
• Agnieszka Wołoszyn, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej
• Daniel Łoboda, OPZZ
Moderacja: Joanna Bronowicka, Europejski Uniwersytet Viadrina
19.00 ZAKOŃCZENIE DYSKUSJI
Debata o polskich
pracownikac h w UE
1 lipca 2016, godz. 14:00 – 19:00,
Państwomiasto, ul. Andersa 29, Warszawa
Wstęp wolny
Organizator: Galicyjska Fundacja
Rozwoju Regionalnego
Projekt: Testing Europe – LABCIT
Jak chronić prawa polskich pracowników na europejskim
rynku pracy? Tempo emigracji z Polski nie spowalnia, jednak
o tych, którzy wyjechali z mówi się rzadko i niewiele. Dlatego
zapraszamy emigrantów, naukowców, przedstawicieli organizacji
pozarządowych i instytucji publicznych by rozpocząć dyskusję
o sytuacji polskich pracowników na europejskim rynku pracy.
Debata o polskich
pracownikac h w UE
Organizator: Galicyjska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Misją Galicyjskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
jest podniesienie szans rozwoju społecznego, ekonomicznego
oraz osobistego osób z Polski południowo-
-wschodniej poprzez transfer wiedzy oraz zmianę
społeczną. Poprzez kontakty z Polakami mieszkającymi
i działającymi poza granicami kraju promujemy
nowe spojrzenie na rozwój regionalny poprzez współpracę lokalnej
społeczności oraz osób związanych z regionem, dysponujących
wiedzą z innych krajów europejskich.
Projekt: Testing Europe – LABCIT
Wraz z partnerami z Niemiec, Rumunii, Czech, Włoch i Irlandii
realizujemy projekt na temat łamania praw pracowniczych
obywateli Unii Europejskiej współfinansowany z europejskiego
programu „Europa dla obywateli”. Celem projektu„Testowanie
obywatelstwa UE w zakresie obywatelstwa pracowniczego: od
przypadków łamania praw pracy do wzmocnienia systemu praw
pracowniczych” jest sprawdzenie, czy europejskie obywatelstwo
może być rozszerzone o sektor pracy poprzez poszanowanie praw
socjalnych i pracowniczych.

1 lipca 2016, godz. 14:00 – 19:00,
Państwomiasto, ul. Andersa 29, Warszawa
Wstęp wolny

Jak chronić prawa polskich pracowników na europejskim rynku pracy?

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz