Islam w Indonezji

wtorek
5.06.2018 19:45

Zapraszamy gorąco na ostatnie spotkanie z cyklu Twarzą w twarz. Tym razem naszym gościem będzie Monika Piosik, doktorantka Uniwerstytetu Adama Mickiewicza, która scharakteryzuje niezwykle barwny islam indonezyjski. To ostatnia okazja, żeby przed wakacjami zdobyć nieco wiedzy o islamie – w jego nietypowej, niearabskiej postaci.

Monika Piosik jest doktorantką Instytutu Wschodniego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pracy badawczej skupia się na lokalnych formach islamu we współczesnej Indonezji i przemianach, jakim ulega on w kontekście radykalizacji religijnej. Laureatka stypendium Darmasiswa w latach 2014–2015. Prywatnie miłośniczka podróży, szczególnie tych na Wschód: od Ukrainy poprzez Rosję, na Indonezji kończąc.

Islam w Indonezji

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz