Inter nations – Graduates in Poland

poniedziałek
2.03.2015 18.00

Graduates in Poland

The graduate talent pool in Poland is often cited as one of the main reasons international companies set up operations here. We will be asking attendees for their thoughts regarding their experience of setting up companies, especially those who have had graduates or interns. We will also be looking at Polish graduate salary expectations an how this might affect the market. Our aim is to leave with at least three good take away ideas. As always, we will be looking to stimulate and facilitate group discussion.

Inter nations – Graduates in Poland

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz