III Kongres Wolności: Czym jest postęp? – cz. II

niedziela
8.11.2015 10:00

Postęp to wprawianie w ruch, kreowanie zmiany. poszukiwanie nowych prądów, czasem gonitwa za nowinkami wyznaczają rytm współczesności. Zarówno liberałowie i lewica upatrują lepszej przyszłości w nieuświadomionej lub czasem tylko niewypowiedzianej idei postępu. Co jednak współcześnie kryje w sobie postęp? Czy polega on tylko i wyłącznie na polepszaniu gorszego, czy jest to może chronologiczne następowanie po sobie epok? Czy w tym przypadku możemy próbować ocenić, czy jedna epoka, była lepsza od drugiej?

Rejestracja: rejestracja@kongreswolnosci.pl

NIEDZIELA, 8 LISTOPADA

9.45 – 10.00 Rejestracja

10.00 – 11.30 Czym jest społeczeństwo postępowe? Czym jest społeczeństwo otwarte? (Współpraca Helsińska Fundacja Praw Człowieka)

// Polską opinią publiczną wstrząsnął kryzys imigrancki w Europie. Zwolennicy przyjmowania uchodźców, obok podnoszenia argumentów humanitarnych, zwracali uwagę na korzyści ekonomiczne płynące z migracji. Przeciwnicy wskazywali na obciążenia finansowe oraz “zagrożenie cywilizacyjne dla Europy”, jakimi miałoby być przybycie dużej liczby osób należących do innych kultur. Czy postępowi są propagatorzy społeczeństwa otwartego, czy drudzy przewidujący daleko idące konsekwencje zmiany społecznej? Czy uchodźstwo i migracja są faktycznie nieodłącznie i jednoznacznie związane z postępem? //

Witold Klaus, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej / Katarzyna Gmaj, socjolożka, Uczelnia Łazarskiego / Prowadzenie: Maciej Nowicki

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 13.15 Kto ma prawo do rządzenia, obywatele, eksperci, wybrane władze? (Współpraca Forum Od-nowa)

// Czym jest miasto postępowe? Eksperci, władze, obywatele – kto powinien decydować o przyszłości miasta?
Komunikacja oparta na rowerach i transporcie publicznym, przestrzeń przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz parki, skwery, ulice zapraszająca mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu to wektory, rozwoju, które wydają się być niezaprzeczalnymi wyznacznikami postępowego miasta. Czy mocne założenia na temat nowej polityki miejskiej sprawiają, że w urbanistyce możemy powiedzieć o „końcu historii”? Czy wspólne marzenie o mieście przyszłości może sprawić, że będzie to miejsce wolne od konfliktu wokół sprzecznych interesów różnych grup społecznych? //

Krzysztof Mikołajewski, Centrum Komunikacji Społecznej / Leszek Wiśniewski, Miasto Jest Nasze / Agata Dąmbska Forum Od-nowa / Prowadzenie: Ewa Stokłuska, Stocznia

13.15 – 13.30 Przerwa kawowa

13.30 – 14.45 Dokąd prowadzi nas nauka? (Współpraca Uniwersytet Zaangażowany)

// Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie o sens istnienia Uniwersytetu. Z jednej strony uczelnie ulegają presji zewnętrznej, aby przede wszystkim kształtować przyszłych pracowników i wspierać głównie te kierunki, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Z drugiej natomiast historycznie Akademia była miejscem tworzenia myśli i jej wymiany, kreowania wiedzy – nawet tej, która pozornie może wydawać się niepraktyczna. Stąd zasadne wydaje się być pytanie, czy to Uniwersytet nadal pozostaje miejscem, które niesie zmianę, czy też zmiana dzieje się poza jego murami, a Akademia jedynie próbuje za nią nadgonić? //

Jakub Brdulak, Szkoła Główna Handlowa / Aneta Pieniądz, Obywatele Nauki / Prowadzenie: Artur Kula, Uniwersytet Zaangażowany

14.45 – 15.15 Podsumowanie kongresu

Współorganizatorami wydarzenia są: Forum Od-nowa, Fundacja Polska Debatuje, Fundacja Kaleckiego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polskie Radio RDC, Uniwersytet Zaangażowany.

III Kongres Wolności: Czym jest postęp? – cz. II

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz