III Kongres Wolności: Czym jest postęp? – cz. I

sobota
7.11.2015 10:00

Postęp to wprawianie w ruch, kreowanie zmiany. poszukiwanie nowych prądów, czasem gonitwa za nowinkami wyznaczają rytm współczesności. Zarówno liberałowie i lewica upatrują lepszej przyszłości w nieuświadomionej lub czasem tylko niewypowiedzianej idei postępu. Co jednak współcześnie kryje w sobie postęp? Czy polega on tylko i wyłącznie na polepszaniu gorszego, czy jest to może chronologiczne następowanie po sobie epok? Czy w tym przypadku możemy próbować ocenić, czy jedna epoka, była lepsza od drugiej?

Rejestracja: rejestracja@kongreswolnosci.pl

SOBOTA, 7 LISTOPADA

10:00-11:30 Co nam zostało z wizji postępu? Wiara w postęp czy kalkulacja? Czy wciąż jestesmy w stanie marzyć o utopii? (współpraca merytoryczna Polskie Radio RDC)

Andrzej Leder / Aleksandra Przegalińska / Agata Bielik-Robson / Prowadzenie: Tomasz Stawiszyński, RDC

TRANSMISJA W Polskie Radio RDC

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

11.45 – 13.15 Czym jest postęp w ekonomii? (Współpraca Fundacja Kaleckiego)

// Kategoria postępu w gospodarce była definiowana różnorako. W postęp w ekonomii narodowej wierzono w Oświeceniu, w podobnych kategoriach rozumiany był przez pionierów przemysłu zarówno w krajach Zachodu jak i krajach rozwijających się. Chętnie posługiwali się tą kategorią zarówno marksiści, jak i zwolennicy liberalnego kapitalizmu ostatnich dekad. Co oznacza ta kategoria współcześnie? Czy mamy do czynienia z gospodarką “powzrostową” (postgrowth), czy może wciąż wierzymy w progres oparty na innych kategoriach? Czy współczesna wiara w “nowy kapitalizm” oparty na technologiach cyfrowych (digital economy, sharing economy) nie ma charakteru techno-utopii? //

Piotr Koryś Wydział Nauk Ekonomicznych UW / Aleksandra Przegalińska, Star up Hub, Akademia Leona Koźmińskiego / Jędrzej Malko, Szkoła Główna Handlowa / Prowadzenie: Filip Konopczyński, Fundacja Kaleckiego

13.15 – 14.15 Przerwa obiadowa

14.15 – 15.45 Czym jest postęp w Polityce? (Współpraca Fundacja Polska Debatuje)

// Przez moment wydawało się, że polityka może obejść się bez wizji i idei postępu zastępując ją technokratycznym zarządzaniem spod znaku „ciepłej wody w kranie”. Zmiany polityczne w Europie – z jednej strony powstanie nowych, silnych ideą postępu partii lewicowych, z drugiej wzrost znaczenia ruchów nacjonalistycznych wizję postępu całkowicie odrzucających – pokazują, że polityka bez wizji i idei postępu może być tylko krótkowzroczną ułudą. W panelu „Postęp w polityce” przyjrzymy się więc idei postępu w Polsce i postaramy się odpowiedzieć co dziś może być jej treścią i kto może być jego awangardą? //

Jacek Wasilewski Uniwerystet Warszawski / Wojciech Przybylski EUROZINE / Jan Śpiewak, Miasto Jest Nasze / Prowadzenie: Bartłomiej Brach, Fundacja Polska Debatuje

15.45 – 16.00 Przerwa kawowa

16:00-17:00 Czym zastąpić podział na lewicę i prawicę?
Goście TBC / Prowadzenie: Paweł Ciacek, Projekt: Polska

 

Współorganizatorami wydarzenia są: Forum Od-nowa, Fundacja Polska Debatuje, Fundacja Kaleckiego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polskie Radio RDC, Uniwersytet Zaangażowany.

III Kongres Wolności: Czym jest postęp? – cz. I

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz