Głos – między językiem i ciałem

poniedziałek
16.07.2018 20:30

„Psychoanaliza dziś” czyli nowa seria spotkań z psychoanalizą lacanowską organizowana przez FPPL. Celem spotkań jest przybliżenie podstawowych zagadnień związanych z doświadczeniem, praktyką i teorią psychoanalizy w świetle problemów współczesności.

Forum Polskie Pola Lacanowskiego i Państwo Miasto serdecznie zapraszają na wykład rozpoczynający serię, który wygłosi Sara Rodowicz-Ślusarczyk. Oto jak zapowiada swoje wystąpienie:

Niektórzy zawsze zabierają głos w dyskusji. Niektórzy zajmują się głosem zawodowo. Niektórzy słyszą głosy, których nie słyszą inni. Niektórzy nie mają swojego głosu. Niektórzy czują, że tracą swój głos, albo rzeczywiście, fizycznie go tracą.

Wakacyjny wykład, na który chcę Was zaprosić ma kilka punktów odniesienia. Jednym z nich jest chęć opowiedzenia o obiekcie (a). Lacan (nazywając się freudystą) twierdził nawet, że to jego jedyna inwencja w polu psychoanalizy. Resztka pozostała po separacji z Innym, kawałek ciała, który każdy z nas utracił stając się podmiotem języka, wreszcie: przyczyna pragnienia – to także sposoby definiowania tego, czym jest obiekt (a).

Chciałabym opowiedzieć o tym, na czym właściwie polega jego cielesne źródło, tak paradoksalne, skoro obiekt (a) nie jest materialny. Doskonałym przykładem tego paradoksu – cielesności i niematerialności – jest właśnie głos.

Chcę też opowiedzieć, jakie są tego reperkusje dla ludzkiego pragnienia, w tym dla pragnienia… wyeliminowania ciała.

To ostatnie wiążę nie tylko z bolesnymi symptomami, ale także ze współczesnymi marzeniami transhumanizmu. Czy to pragnienie wyzbycia się ciała może mieć coś wspólnego z kwestią… kobiecości?
Zapraszam!

– Sara Rodowicz-Ślusarczyk

Sara Rodowicz-Ślusarczyk jest psychoanalityczką i jednym z członków-założycieli Forum Polskiego Pola Lacanowskiego. Przynależy także do Szkoły psychoanalizy EPFCL-Francja, prowadzi prywatną praktykę w Warszawie.

Głos – między językiem i ciałem

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz