Geo-polityka nad Wisłą i nie tylko – vol. 4

czwartek
10.05.2018 16:30-19:00

Państwomiasto ma zaszczyt gościć cykl seminariów organizowanych przez Krytykę Polityczną w ramach Instytutu Studiów Zaawansowanych we współpracy z Fundacją im. H. Boella. Seminarium będzie dotyczyć wyzwań stojących przed aktywistami ekologicznymi.

Kolejne spotkanie w PM odbędzie się 26 kwietnia. Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa na adres instytut@krytykapolityczna.pl do 24 kwietnia. Opis od organizatorów:

Współzależność, solidarność, sprawiedliwość. Zasady geo-polityki

Nowy kształt stosunków międzynarodowych buduje się w rosnącej świadomości zagrożenia „wojnami klimatycznymi”. Podejmowane są wysiłki zdefiniowania mierzalnych celów, takich jak Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Porozumienie Paryskie otworzyło nowy etap w kształtowaniu relacji międzynarodowych w wymiarze globalnym, w oparciu o rosnącą świadomość współzależności. Współzależność stwarza nową płaszczyznę do zaangażowania wszystkich stron, inną niż system zbudowany na rywalizacji i hegemonii. Współzależność otwiera też możliwość oparcia wielostronnych relacji na zasadach solidarności i sprawiedliwości. Jakie są szanse na to, by ta możliwość została właściwie wykorzystana?

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz