Gentryfikacja. Jak to się robi?

czwartek
16.03.2017 19:00

#CzwartkiRazem

Warszawska premiera książki „Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy” Łukasza Drozdy

Dzika reprywatyzacja albo rewitalizacja. Kawiarnie Starbucks i wakacje w Toskanii. Podpalenie klubu Jadłodajnia Filozoficzna, czy zatrważająca epidemia celiakii, choroby uniemożliwiającej spożycie glutenu. Co łączy te zjawiska? Na czym polega gentryfikacja, jak wpływa na współczesne miasta i wsie, oraz na ile może zmienić charakter polskiej urbanizacji? Na te i inne pytania odpowiada nowa książka politologa i urbanisty, Łukasza Drozdy: „Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy”. Jej autor pokazuje jak rodzi się i przebiega proces rugowania mniej zamożnych mieszkańców ze zdegradowanych sąsiedztw, kto za niego odpowiada, oraz jakie to przynosi skutki: społeczne, ekonomiczne i przestrzenne.

Książka ta pokazuje jak badać gentryfikację, aby dokonywać jej trafnych pomiarów i ocen, przygląda się różnym kontekstom „uszlachetniania” (dotyczącym także pomijanych w wielu gentryfikacyjnych debatach obszarów wsi), czy sprawdza w jaki sposób proces ten postępuje w Polsce. Obok kojarzonych z „uszlachetnianiem” dzielnic w rodzaju warszawskich Pragi i Powiśla, czy krakowskiego Kazimierza, powstają bowiem miejsca nawet tak dalece zaawansowanej gentryfikacji jak Hala Koszyki, Soho Factory oraz łódzki kompleks Off Piotrkowska. Książka stanowi ważny głos w dyskusji o zmianach modelu osadnictwa w naszym kraju. Warto po nią sięgnąć przy namyśle nad skutkami jakie wywołują wdrażane programy rewitalizacji, uchwalane plany miejscowe, czy „zwracanie” atrakcyjnych inwestycyjnie nieruchomości spadkobiercom ich rzekomych, prawowitych właścicieli.

Łukasz Drozda – politolog i urbanista. Doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, gdzie w Instytucie Gospodarstwa Społecznego prowadzi badania nad wieloczynnikową waloryzacją przestrzeni. Wcześniej studiował w Instytucie Nauk Politycznych UW oraz gospodarkę przestrzenną na Wydziale Leśnym SGGW. Stały współpracownik „Le Monde Diplomatique – edycja polska” oraz stypendysta programu naukowych stypendiów doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo w Stoczni” (2015/16). ​Opublikował m.in. „Lewactwo. Historia dyskursu o polskiej lewicy radykalnej (2015)”.

Podczas spotkania wysłuchać będzie można miniwykładu autora oraz nabyć książkę w promocyjnej cenie. Zapraszamy!

Spotkanie będzie transmitowane na żywo na stronie Razem w Warszawie.

Gentryfikacja. Jak to się robi?

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz