Europocentryzm vol. 3 // Europocentrism vol. 3

sobota
2.09.2017 17:00

ENGLISH DESCRIPTION BELOW
Temat naszego, trzeciego już spotkania, jest naturalną kontynuacją tego o czym rozmawialiśmy wcześniej.

Mierzenie się z tematem Eurocentralizmu dało nam wgląd w korzenie głównego nurtu turystyki na świecie i ukazało, jaki jest on zachodnioeuropejski, tzn. dostosowany do naszych zachodnich poglądów na świat.

Tym razem porozmawiamy o wspólnych zachodnich narracjach dotyczących tak zwanego Globalnego Południa i sposobów ich zmiany.

Tym razem dołączy do nas światowy specjalista w tej tematyce, Artur Wieczorek. Postaramy się krytycznie myśleć i porozmawiać o tym, jak świat zachodni (czasami zwany Globalną Północą) mówi o „innych”. Co można zobaczyć, usłyszeć i czytać w mediach? Czy główny nurt narracyjny koncentruje się na różnicach czy podobieństwach między „nami” a „nimi”? Czy jest to narracja włączenia czy wykluczenia? Dołącz do nas już 2 września!
Zapraszamy!

The topic of our third meeting will be a natural continuation of the themes we talked about during our previous events.

Tackling the topic of Eurocentrism gave us some insight into the roots of world’s mainstream tourism and the way it is westernalized, that is, cut to fit our western views of the world.

This time we will talk about common western narratives regarding the so called Global South and ways to de-westernalize them a bit .

Lucky for us, we will be joined by a global education specialist, Artur Wieczorek. We will try to critically think and talk about the way the Western world (sometimes called the Global North) speaks about the „Others”. What we can see , hear and read in the media? Does the mainstream narrative focus on the differences or the similarities between “Us” and “Them”? Is it a narrative of inclusion or exclusion? Join us on the 2nd of September

Europocentryzm vol. 3 // Europocentrism vol. 3

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz