Europejski Instrument Wartości

piątek
25.05.2018 11:00

Zastanówmy się, jak organizacje pozarządowe mogą włączyć się w prace nad kształtem przyszłego finansowania działań dotyczących promowania europejskich wartości. Zapraszamy na spotkanie. Naszymi gośćmi będą Michał Boni – poseł do Parlamentu Europejskiego, inicjator prac nad rezolucją ws. Europejskiego Instrumentu Wartości oraz Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektor programu forumIdei, Fundacja im. Stefana Batorego.

Przypomnijmy, 19 kwietnia br. Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą do utworzenia Europejskiego Instrumentu Wartości (EIW) będącego odpowiedzią na obserwowany w części państw członkowskich kryzys wartości stojących u podstaw Unii Europejskiej. Celem EIW jest wsparcie NGOs propagujących europejskie wartości, takie jak demokracja, praworządność czy prawa podstawowe.

Zaproszenie i program: http://www.ofop.eu/aktualnosci/zaproszenie-na-spotkanie-dot-europejskiego-instrumentu-wartosci

Termin i miejsce: 25 maja br., w godz. 11.00-12:45, państwomiasto ul. Andersa 29, Warszawa

Zgłoszenie udziału: karolina.janeczek@ofop.eu

***
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie konieczności ustanowienia instrumentu na rzecz wartości europejskich wspierającego organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które propagują wartości podstawowe w Unii Europejskiej na poziomie lokalnym i krajowym: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2018-0189&language=PL

Europejski Instrument Wartości

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz