Dyskutuj o zgłoszonych pomysłach

wtorek
7.03.2017 17:00

Co się będzie działo w Twojej okolicy już za rok? Sprawdź i powiedz, co o tym myślisz.
Twoi sąsiedzi zgłosili pomysły, a Ty możesz pomóc je ulepszyć.

Przejrzyj i skomentuj zgłoszone pomysły na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl lub przyjdź na spotkanie w swojej dzielnicy.

W każdej dzielnicy odbywają się spotkania, na których autorzy pomysłów prezentują swoje projekty. Spotkania dyskusyjne trwają od 1 do 18 marca 2017 r. Sprawdź terminy i miejsca spotkań w każdej dzielnicy.

Przyjdź na spotkanie i porozmawiaj o tych propozycjach z innymi mieszkańcami oraz pracownikami urzędu. Możesz zadać pytania ich autorom, wyrazić swoje poparcie lub sprzeciw. Jeżeli nie zgłosiłaś(-eś) żadnego pomysłu, te spotkania są również dla Ciebie. Być może których z tych projektów dotyczy Twojej okolicy. Przekaż swoje uwagi i sugestie – pomóż ulepszyć zgłoszone pomysły. To bardzo ważne, aby jak najlepiej odpowiadały one na potrzeby wszystkich mieszkańców.

Autorzy pomysłów mogą modyfikować swoje projekty od 1 do 21 marca 2017 r.

UWAGA: obecność projektodawcy lub jego przedstawiciela na spotkaniu dyskusyjnym jest obowiązkowa. Nieobecność projektodawcy jest jednoznaczna z wycofaniem projektu!

Zapraszamy!

Dyskutuj o zgłoszonych pomysłach

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz