Rosnące bezrobocie wśród młodych jest problemem często pojawiającym się w mediach, jak i podejmowanym przez polityków. Zjawisko obserwowane jest w całej Europie, gdzie wedle Komunikatu Komisji Europejskiej z 2011 r. sięga ono w niektórych krajach aż 40 proc. Nie oznacza to jednak, że pracy nie ma. Do 2020 r. powstanie aż 73 mln nowych miejsc pracy ze względu na przejście wielu pracowników na emeryturę. To co obserwujemy, to w dużej mierze nieadekwatność podaży pracy do popytu. Również w Polsce studenci nie są wolni od niepokoju związanego z poszukiwaniem pierwszej pracy.

Szukając rozwiązania problemu, Forum Europejskie pragnie zaprosić na konferencję, która podejmie się analizy i próby oceny europejskiego snu jakim jest jednolity rynek pracy, swobodny przepływ pracowników w obrębie całej wspólnoty. Jedną z niewątpliwych przyczyn sukcesu integracji europejskiej są wdrażane na przestrzeni lat swobody gospodarcze.

  • Jednak czy rozbudowane prawodawstwo Unii Europejskie faktycznie wprowadza ten sen w życie?
  • Na ile obywatele są go świadomi, na ile z niego korzystają?
  • Czy wobec takich ograniczeń jak język, przywiązanie kulturowe, rodzinne, zapewnienie wystarczająco płynnej wymiany jest w ogóle możliwe?
  • Czy migracje pracowników mogą być remedium na wzrastające bezrobocie?
  • Jak pod tym kątem przedstawia się polski rynek pracy?

Na te i inne pytania spróbują znaleźć odpowiedzi zaproszeni goście! Zapraszamy!

Dostałem pracę w UE

W debacie udział wezmą:

  • Maciej Duszczyk – Zastępca Dyrektora Instytutu Polityki Społecznej UW
  • Hanna Jeziorańska – Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
  • Katarzyna Kawka-Kopeć – Doradca EURES, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
  • Dariusz Rosiak – Polskie Radio
  • Wawrzyniec Pater – Koordynator Programu EURODESK, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Moderatorem dyskusji będzie członek fundacji Forum Europejskie – Małgorzata Jaszkiewicz.

Osobą kontaktową do realizacji projektu, która z przyjemnością odpowie na Państwa pytania jest Małgorzata Jaszkiewicz, Forum Europejskie – telefon: 500 210 715, e-mail: malgorzata.jaszkiewicz@gmail.com.

 

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz