Dom, którego nie ma. Debata Kontaktu i Nowego Obywatela

sobota
11.02.2017 17:00-19:00

Ewa Andruszkiewicz, Adam Bodnar, Tomasz Luterek, Adriana Porowska, Ryszard Szarfenberg, Jan Śpiewak!

Magazyn Kontakt i Nowy obywatel zapraszają do państwomiasto na dwie dyskusje poświęcone kwestiom bezdomności i reprywatyzacji. Dobrym pretekstem do spotkania są kolejne numery Magazynu KONTAKT i kwartalnika „Nowy Obywatel”.

17.00 – moderowana przez redakcję KONTAKTU dyskusja o bezdomności z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, szefowej Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej Adriany Porowskiej i prof. Ryszarda Szarfenberga;

19.00 – moderowana przez redakcję NOWEGO OBYWATELA rozmowa o reprywatyzacji z udziałem dziennikarki i działaczki lokatorskiej Ewy Andruszkiewicz, dr. Tomasza Luterka, autora książki „Reprywatyzacja. Źródła problemu” i Jana Śpiewaka, który do niedawna kierował inicjatywą Miasto Jest Nasze.

BIOGRAMY

Pierwsza dyskusja:

Adam Bodnar – doktor nauk prawnych, wieloletni działacz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Od 2015 roku pełni funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich;

Adriana Porowska – pracownik socjalny. Pełni funkcje dyrektorki Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej i kierownika Pensjonatu Socjalnego „Święty Łazarz”. Przewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności, współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności powołanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich;

Prof. Ryszard Szarfenberg – kieruje Pracownią Pomocy i Integracji Społecznej w Instytucie Polityki Społecznej UW. Jest przewodniczącym Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN).

Druga dyskusja:

Ewa Andruszkiewicz – emerytowana dziennikarka. Zajmowała się reportażem społecznym w nieistniejącym już „Słowie Powszechnym”, „Rzeczpospolitej”, polskiej edycji „Elle”. Fascynuje się życiem zwierząt, wiedzę o nich upowszechniała w „Super Expressie” i „Focusie”. Od 2005 roku nie jest w stanie myśleć o niczym innym niż reprywatyzacja, którą boleśnie odczuła na własnej skórze. Pisze książkę o tym, co przeżyły razem z Jolantą Brzeską i innymi osobami skupionymi wokół Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów;

Jan Śpiewak – do połowy listopada 2016 roku przewodniczący stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, bada przemiany polskiej klasy średniej i zajmuje się socjologią miasta. Członek inicjatywy Otwarty Jazdów, od urodzenia związany z warszawskim Śródmieściem. Radny dzielnicy Śródmieście z ramienia MJN.

Dr Tomasz Luterek – prawnik, rzeczoznawca mAjątkowy, politolog, biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości znacjonalizowanych, wywłaszczonych i przejętych w inny sposób na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu w latach 1944–1989. W 2013 roku obronił w Instytucie Nauk Politycznych PAN pracę doktorską „Problem reprywatyzacji w Polsce w kontekście budowy i upadku ustroju komunistycznego”. Autor książki „Reprywatyzacj – źródła problemu”. Pracownik naukowy w Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Prezes Fundacji Idea Nova. W ramach aktywnego zaangażowania w obszarze problematyki związanej z rozwojem i kształtowaniem procesów obejmujących rynek nieruchomości uczestniczy w pracach Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Pomysłodawca organizowanej od czterech lat „Nocy Niepodległości” (www.nocniepodleglosci.pl) oraz biało-czerwonego ciastka „Patriotka”.

Dom, którego nie ma. Debata Kontaktu i Nowego Obywatela

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz