Dla idei? O pracy w NGO-sach

piątek
16.10.2015 18:00

Warunki pracy w NGO-sach są znane: niskie pensje, umowy śmieciowe, konieczność pracy w nadgodzinach i wykazywania entuzjazmu dla celów organizacji. Nie budziło to kontrowersji. Dyskusję wywołał dopiero Paweł Matusz. Na początku września Matusz, pracownik sklepu fundacji Bęc Zmiana, opisał na Facebooku formy swojego zatrudnienia: umowy o dzieło podpisywane pod koniec przepracowanego miesiąca i niejasne zasady wynagrodzeń, mimo regularnie wykonywanej pracy. Dzień po tym wpisie już nie pracował.

Czy rzeczywiście praca w NGO-sach jest czymś szlachetniejszym, niż każda inna praca? Dlaczego NGO-som wolno więcej niż innym podmiotom, a łamanie praw pracowniczych spowija zmowa milczenia? Czy pracownicy poza wypełnianiem swoich obowiązków muszą kumplować się z szefami? Jakie ryzyka niesie taka sytuacja? Dlaczego pracownicy i pracownice decydują się wspierać stanowisko zarządu, a nie innych pracowników? Dlaczego każda krytyka łamania prawa w NGO-sach jest uciszana argumentami: „gdzie indziej jest jeszcze gorzej”, „nie kłóćmy się we własnym gronie”, „dialog leży we wspólnym interesie”, „nie pierzmy publicznie swoich brudów” itd.? Czy istnieją skuteczne strategie oporu i samoorganizacji pracowniczej wobec tych zjawisk?

W debacie wezmą udział:
Adriana Bartnik – doktor, adiunkt w Politechnice Warszawskiej, socjolożka, prawniczka. Prowadzi interwencje kryzysowe w sporach pracowniczych z zakresu mobbingu. W swoich badaniach habilitacyjnych analizuje etapy przeradzania się sprzeczki w konflikt a konfliktu w mobbing. Związana z ruchami WatchDogowymi – jest Ambasadorką Jawności Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.
Michał Lewandowski – Przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy. Członek Rady OPZZ i wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego. Wielokrotny pełnomocnik związkowy przed Sądami Pracy. Ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz na Wydziale Inżynierii Produkcji PW. Koordynował związkowe projekty w ramach POKL. Aktywnie współpracuje z PIP i CIOP.
Dominik Owczarek – analityk w Instytucie Spraw Publicznych, gdzie prowadzi projekty z obszaru polityki społecznej, dialogu społecznego, partycypacji publicznej, studiów miejskich. Krajowy korespondent Eurofound i członek Trade Unions related Research Institutes Network przy ETUI.
Anna Zawadzka – doktor socjologii, pracuje w Instytucie Slawistyki PAN, wykłada na Gender Studies UW, redaktorka czasopisma „Studia Litteraria et Historica”, reżyserka filmu dokumentalnego „Żydokomuna”.

Wprowadzenie wygłosi:
Paweł Matusz – doktorant w Instytucie Socjologii UW, współpracownik kwartalnika „Bez Dogmatu”, zajmuje się normatywnymi wymiarami kultury gejowskiej.

Moderacja:
Xawery Stańczyk – antropolog i socjolog kultury, pracuje w Instytucie Kultury Polskiej UW. Członek Pracowni Studiów Miejskich, członek i współzałożyciel Zespołu Badań Praktyk Późnej Nowoczesności. Autor rozprawy doktorskiej na temat kultury alternatywnej w Polsce. Działacz stowarzyszenia Miasto Moje A w Nim, autor tomików poetyckich „Skarb piratów” i „Handluj z tym”.

Patronat nad wydarzeniem objęła „mała kultura współczesna” (http://malakulturawspolczesna.org/).

Dla idei? O pracy w NGO-sach

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz