Dizajn jako piękno, dobro i postęp

niedziela
30.06.2013 20:00

Nowoczesne projektowanie stała się estetyzacją i inscenizacją rzeczywistości. Projektanci są narzędziami i biernymi podmiotami obecnego systemu ekonomiczno-politycznego. Współczesny dizajn w swoje większości to jedynie reprodukowanie form, kopiowanie stylów i odtwarzanie rytuałów. Popularna kultura wizualna i tym samym projektowanie graficzne w swojej dominującej większości jest niestety językiem przemocy społecznej, propagandy politycznej i przymusu ekonomicznego.

Instalacja ma kształt serii nieuporządkowanych obrazów, tekstów i muzyki.

Projekcja trwa non-stop od 27 maja do 30 czerwca.

Zapraszamy!

Dizajn jako piękno, dobro i postęp

Rene Wawrzkiewicz
Projektant grafik, researcher i kurator designu. Założyciel Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej. Współkurator wielu inicjatyw i projektów dotyczących polskiego dizajnu: wystawy Design dla wolności, wolność w designie w Berlinie, Tokio i Sztokholmie, pierwszego konkursu w Polsce poświęconego projektowaniu graficznemu Projekt Roku, festiwalu dizajnu Targi Wiedzy Graficznej i wielu innych.

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz