Dematerializacja i płynność.

poniedziałek
12.09.2016 18:30

Dematerializacja i płynność: od wystaw historycznych do aktualnych zagadnień sztuki współczesnej.

12.09.2016 g. 18:30.
Państwomiasto, sala konferencyjna, I piętro.

Culture.pl i Curatorial Program for Research zapraszają na spotkanie z dr Alessandrą Troncone, włoską kuratorką i historyczką sztuki. Podczas spotkania odbędziemy podróż od lat 60. , czyli okresu dematerializacji sztuki, której źródła widoczne były w tzw. Arte Povera (wł. sztuka uboga), do lat współczesnych, w których terminem często powracającym jest już nie tyle dematerializacja, co płynność i prekarność.

Czy możemy zarysować linię pomiędzy tymi zagadnieniami?
W jaki sposób wydarzenia lat 60. rezonują w czasach dzisiejszych?

Wykład zostanie opatrzony prezentacją wystaw i dotychczasowej praktyki kuratorskiej Troncone.

Wstępem do spotkania będzie prezentacja programu kuratorskiego Curatorial Program for Research, w ramach którego Alessandra Troncone realizuje wizytę studyjną w Polsce. Stanisław Welbel (polski koordynator programu) i Carmen Ferrara (dyrektorka CPR) opowiedzą o założeniach projektu i o tym, jak można włączyć się w jego kolejne edycje.

Więcej informacji o CPR na stronie: :http://www.curatorialprogram.org/.

Wydarzenie realizowane jest przez Culture.pl we współpracy z Curatorial Program for Research w ramach projektu IAMBADA.

Dematerializacja i płynność.

Lokal przy ul. Andersa 29 oraz ul. Jazdów 3/12
jest wykorzystywany na cele kulturalne
przez Projekt: Polska dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa Śródmieście

Materiały ze strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0
(o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Projekt: Polska.
Creative Commons License

Projekt: Polska
☀ szota.biz